Najlepsze płyty z muzyką folk i muzyką tradycyjną w Polsce w 2009 roku

Znane są już wyniki konkursu na Folkowy Fonogram Roku i Fonogram Źródeł 2009 organizowanego przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Za najlepszą folkową płytę uznano album „Infinity” Kapeli ze Wsi Warszawa, natomiast tytuł Fonogramu Źródeł przypadł płycie „Spod Niebieskiej Góry – muzyka Roztocza” (wyd. In Crudo).

Wyniki obydwu konkursów:

Jury konkursu „Folkowy Fonogram Roku 2009 w składzie:
Justyna Ziółkowska, Andrew Cronshaw, Jacek Hawryluk, Tomasz Janas i Piotr Kędziorek oceniło płyty zgłoszone do konkursu i przyznało następujące nagrody:

I nagrodę i tytuł Folkowego Fonogramu Roku 2009 dla płyty „Infinity” Kapeli ze Wsi Warszawa;

II nagrodę dla płyty „Pola” Apolonii Nowak i Swoją Drogą Trio;

III nagrodę dla płyty „Wskrzeszenie Hobouda grupy Hoboud.

Jury Fonogramu Źrodeł 2009 w składzie: Małgorzata Małaszko-Stasiewicz: p.o. Dyrektora Programu 2 PR; Anna Szewczuk – dziennikarz Programu 2 PR; Anna Szotkowska – dziennikarz Programu 2 PR; Piotr Kędziorek – kierownik RCKL, Program 2 PR; Kuba Borysiak – dziennikarz Programu 2 PR

przyznało tytuł Fonogramu Źródeł 2009 roku płycie Spod Niebieskiej Góry – muzyka Roztocza Wydawnictwa In Crudo

drugie miejsce w konkursie zajęła płyta Jadąc przez Roztocze wydawnictwa Muzyka Odnaleziona

trzecie miejsce przyznano albumowi Zaniechane melodie – Oj wiosna ty wiosna wydanemu przez Stowarzyszenie Krusznia, Krasnopol 2009.

Jury przyznało Nagrodę Specjalną „Fonogramu Źrodeł” Instytutowi Sztuki Polskiej Akademii Nauk za serię płyt Folk Music Collection, w której w ubiegłym roku ukazały się albumy:
– Te skrzypce pamiętają czasy Chopina… . Nagrania archiwalne skrzypków ludowych ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.
– Hen, gdzie piaski i moczary, gdzie zielone zawsze bory. Pieśni Puszczy kurpiowskiej
– Cassubia incognita. Pieśni kaszubskie ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN
– Early Post-War Polish Folk Music Recordings (1945-1950)

Jury postanowiło przyznać dwa wyróżnienia płytom: Polskie świętowanie – Adwent, Gody, Zapusty wydawnictwa Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, za prezentację unikalnych nagrań ze zbiorów Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL i Moja Maty Pereborniczka. Kultura muzyczna wsi Zbucz wydanej przez Stowarzyszenie Muzeum małej Ojczyzny w Studziwodach, za dokumentację pieśni prawosławnych mieszkańców Podlasia.

Jurorzy doceniają również olbrzymie walory edukacyjne płyty Monografie Instrumentów Karpackich wydawnictwa Instytut Europa Karpat prezentującej instrumenty z Zachodnich i Wschodnich Karpat.

Szczegóły: www.polskieradio.pl/dwojka

TESTTT