Warsztaty wyrobu tradycyjnych instrumentów ludowych Regionu Kozła

Z końcem września zakończyły się dziewięciomiesięczne warsztaty wyrobu tradycyjnych instrumentów ludowych Regionu Kozła „Od ucznia do mistrza”, realizowane przez Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano trzy bardzo charakterystyczne dla tego regionu, ale rzadko występujące instrumenty – kozła weselnego (białego), sierszenki dymane i sierszenki dmuchane.

W projekcie wzięli udział; mistrz budowniczy – Stanisław Mai, uczeń – jego syn Jarosław Mai oraz koordynator projektu Dominik Brudło.

Projekt miał także na celu międzypokoleniowy, bezpośredni i zagrożony zanikiem przekaz wiedzy, umiejętności i technik budowy reprezentatywnych instrumentów dudowych występujących wyłącznie w Regionie Kozła.

Projekt realizowany od stycznia do września br. Oficjalne zaprezentowanie oraz przekazanie wykonanych instrumentów ludowych, odbyło się 28 września 2019 roku, podczas jubileuszowej 45. Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu.

Prezentacja i przekazanie wykonanych instrumentów; kozła białego, sierszenek dmuchanych i sierszenek dymanych dla Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu. Od lewej; Jarosław Mai, Dominik Brudło, Stanisław Mai, Jan Prządka, Wojciech Winiarz i Maria Leśnik

Prezentacja i przekazanie wykonanych instrumentów; kozła białego, sierszenek dmuchanych i sierszenek dymanych dla Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu. Od lewej; Jarosław Mai, Dominik Brudło, Stanisław Mai, Jan Prządka, Wojciech Winiarz i Maria Leśnik

Jak poinformował nas Jan Prządka, prezes Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, wykonane instrumenty ludowe posłużą Stowarzyszeniu do przeprowadzania prezentacji, prelekcji oraz warsztatów, umożliwiających zachęcanie dzieci oraz młodzież do rozpoczęcia nauki gry na tych unikatowych instrumentach, a także wyszukiwanie potencjalnych adeptów tej niełatwej sztuki.

Organizatorzy maja nadzieję, że projekt ten przyczyni się do zwiększania świadomości na temat bogactwa tradycji kulturowych w regionie, ich dalszego przekazu, podtrzymywania zwyczajów i obrzędów, a także powstawania nowych kapel koźlarskich.

Prezentacja i przekazanie wykonanych instrumentów; kozła białego, sierszenek dmuchanych i sierszenek dymanych dla Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu. Od lewej; Jarosław Mai, Dominik Brudło, Stanisław Mai, Jan Prządka, Wojciech Winiarz i Maria Leśnik.

warsztaty-instrumenty-region-kozla3

Źródło: materiał nadesłany