„Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

30 listopada br. upływa termin składania wniosków aplikacyjnych do kolejnych edycji programów „Szkoła mistrzów tradycji” i „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Program „Szkoła mistrzów tradycji” nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, technik wykonawczych oraz unikalnych sposobów myślenia muzycznego i komunikacji. Celem programu jest upowszechnienie, podczas specjalnie organizowanych warsztatów, tradycyjnych technik gry na instrumentach oraz śpiewu i tańca. W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją.

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu naukę i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie – poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie (priorytet I) lub poprzez warsztaty indywidualne (priorytet II). W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza – artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty – ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (priorytet II).

Szczegółowe informacje o programach i regulaminy znajdują się na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce programy.

* Zdjęcie z warsztatów budowy basów radomskich w ramach I edycji programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” w Kuźnicy z udziałem Piotra Sikory i Michała Maziarza, fot. Piotr Baczewski