Stroje ludowe w Polsce – nowa wystawa w PME w Warszawie

Strój łowicki, fot. arch. PME w Warszawie

Strój łowicki
fot. arch. PME w Warszawie

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza na nową stałą wystawę
prezentującą polskie stroje ludowe.
Na wystawie pokazano 40 kompletnych
tradycyjnych
strojów ludowych z 26 regionów Polski, zawartych w historycznych
granicach
Podlasia, Mazowsza, Małopolski, Śląska, Wielkopolski, Kujaw, Warmii i
Suwalszczyzny.

Niemal wszystkie pary strojów kobiecych i męskich są
autentycznym wytworem wiejskich specjalistów: tkaczek, krawców, hafciarek,
czepczarek i szewców. W rodzinach chłopskich były przekazywane z pokolenia na
pokolenie. 

Strój odświętny traktowany był na wsi jako ubiór niezwykły, zakładany
tylko na uroczyste okazje rodzinne, wesela, do kościoła, na odpust,
nigdy nie był noszony w obejściu. Zawsze funkcjonował jako ubiór
paradny, noszony z godnością.

Strój nie świadczył wyłącznie o statusie
materialnym właściciela, niektóre z jego elementów wskazywały na stan
cywilny lub funkcje społeczne pełnione we własnym środowisku. Strój w
końcu rozróżniał „swego” od „obcego”, był oznaką określonej wspólnoty
terytorialnej lub parafii.

Na kostiumologicznej mapie Polski utworzonej ze zbiorów
Państwowego Muzeum Etnograficznego zwraca uwagę innością strój kujawski, który
zanikł w końcu XIX wieku i nie można było go pozyskać do zbiorów muzealnych
gromadzonych po II wojnie światowej – przedstawiana jest zatem jego rekonstrukcja.

Istotnym dopełnieniem wystawy będzie prezentacja
charakterystycznych tkanin oraz warsztatu tkackiego, który był niegdyś
nieodzownym elementem wyposażenia niemal każdego gospodarstwa.

Ekspozycja odwoływać się będzie oczywiście do współczesnych
konotacji.

Imprezy towarzyszące wystawie Stroje ludowe w Polsce (październik – grudzień)

1. Wykłady odbywające się podczas trwania wystawy "Stroje ludowe w Polsce". Cykl 3 wykładów poświęconych problematyce strojów ludowych przeprowadzonych przez specjalistów w dziedzinie:
· 15 października 2010 r.Katarzyna Mróz (Muzeum w Ostrołęce) Wykład poświęcony stroju kurpiowskiemu i jego funkcjonowaniu w kulturze współczesnej.
· listopad 2010 r.Alicja Wożniak (Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), Wykład stanowiący relację z badań nad współczesnym strojem huculskim.
· listopad – grudzień. 2010 r. Barbara Bazielich (Muzeum Śląskie)

2.
6 października 2010 r. Pokaz mody organizowany przez Ambasadę Serbii prezentujący projekty domu Ivković. (impreza zamknięta, za zaproszeniem)

3.
21 listopada 2010 r. Kiermasz akcesoriów i dodatków modowych stworzonych przez twórczynie ludowe.

TESTTT