Ptaki w sztuce i tradycji ludowej

fot. Białostockie Muzeum Wsi

fot. Białostockie Muzeum Wsi

Dyrektor Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku zaprasza na otwarcie wystawy "Ptaki w sztuce i tradycji
ludowej" Białostockie Muzeum Wsi, w zabytkowym dworze z Bobry Wielkiej
niedziela, 23 czerwca o godzinie 16.00

Wystawa
została przygotowana ze zbiorów prof. Mariana Pokropka z Muzeum Sztuki
Ludowej w Otrębusach oraz Białostockiego Muzeum Wsi.

Ukazuje ona
różnorodne prace artystów ludowych z Polski i z zagranicy. Przedstawia obrazy, rzeźby, płaskorzeźby, grafiki, wycinanki i ceramikę, których motywem przewodnim są ptaki.

 „Tematyka ptasia w polskiej sztuce ludowej zajmuje szczególną pozycję. Jest z jednej strony sztuką dekoracyjną, z drugiej narracyjną, obrazującą przekazy ustne, zwyczaje, wiedzę religijną i historyczną.

Wystawa "Ptaki w sztuce i tradycji ludowej",
zorganizowana przez Białostockie Muzeum Wsi ze zbiorów Muzeum Sztuki
Ludowej w Otrębusach i uzupełniona eksponatami własnymi, jest próbą
usystematyzowania występujących w kulturze ludowej motywów ptaków.

Eksponaty pochodzą głównie z Polski, ale
są wśród nich również zabytki z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i
Chorwacji.

Większość prezentowanych na wystawie prac powstała po 1960
r., a ich autorami są twórcy ludowi i nieprofesjonalni, amatorzy i rzemieślnicy, choć te określenia nie zawsze oddają właściwą przynależność.

Są to twórcy nie legitymujący się dyplomami akademii sztuk pięknych, ale posiadający uzdolnienia
i zamiłowanie do twórczości artystycznej. Niestety niektórym z
prezentowanych na ekspozycji prac brakuje sygnatury, co spowodowało, że
wraz z upływem lat zatraciły autorstwo."

Prof. Marian Pokropek

Wystawa będzie czynna do końca października 2013r.