Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

22 lutego w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbył się Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego.  W tym roku na scenie zaprezentowało się 170 wykonawców z 14 zespołów.

„Serce się raduje, że widać tu dzieci i młodzież jak w zespole śpiewaczym z Nowogrodu czy Herodach ze Zbójnej, a z drugiej strony rodziców i dziadków przekazujących tradycje stanowiące część narodowego dziedzictwa. Trzeba znać zwyczaje wywodzące się z naszych korzeni, tę obrzędowość, która przecież kształtowała się całe wieki nie w pustce i nie dla rozrywki, tylko dla przekazania ważnych symboli i znaczeń” – ocenił przesłanie wydarzenia Marek Olbryś.

Zdaniem Marii Dziekońskiej, wicestarosty powiatu łomżyńskiego, odbywający się w dwuletnim cyklu przegląd, to wspaniałe spotkanie z autentycznością i kulturowymi znakami różnych części województwa.

„Jesteśmy dumni że ROK, który jest instytucją kultury powiatu łomżyńskiego,  gości tak wielu artystów, którzy ocalają to, co jest najlepszego w naszej rdzennej kulturze. Kibicujemy, żeby to wydarzenie mogło się nadal rozwijać z udziałem najmłodszych pokoleń” – stwierdziła.

Większość z niemal 200 wykonawców zaprezentowała widowiska związane z czasem Bożego Narodzenia i chodzenia „po kolędzie”. W związku z tym na scenie pojawili się: Herod, psotny Diabełek, Koza, Hetman, Królowie, ale też Pan Młody z kolegami zmożony trunkami w sąsieku. Bo będąc na Przeglądzie można się było zapoznać także z tradycjami weselnymi.

„Wydaję za mąż córkę. W przeddzień ślubu muszą zejść się kobiety żeby upiec korowaja, żeby szczęściło się młodej parze. Muszą tak precyzyjnie to robić, żeby – nie daje Boże – nie popękał, bo będzie panna młoda nieszczęśliwa. Bardzo  musimy się postarać. Oczywiście przyjdą kumy upiec tego korowaja z drożdżowego ciasta, pouczyć młodą o obowiązkach” – opowiadała o przygotowanym widowisku Teresa Pogorzelska, kierownik zespołu Tęcza z Trzciannego.

Dlaczego uczestnicy Przeglądu z takim zaangażowaniem walczą najpierw o kwalifikację na przegląd wojewódzki, a potem prezentują się na scenie? Na pewno nie dla pieniędzy, bo na Przeglądzie są tylko upominki rzeczowe.

„Moje dziewczynki po prostu kochają śpiewać” – zdradza tajemnicę Anna Czarnecka, opiekunka młodziutkich (11 – 14 lat) śpiewaczek z Nowogrodu.

„Bo to jest zjawisko żywe, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Chętnie się ze sobą spotykają i dobrze bawią” – dodał Jarosław Cholewicki, dyrektor ROK.

***

Uczestnicy Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży:

 • „Z gwiazdą” – Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu;
 • Zespół HERODY ze Zbójnej;
 • „Kolędowanie z kozą” – Zespół „MARYNA” z Łomży;
 • „Pieczenie korowaja”- Zespół TĘCZA z Trzciannego;
 • „Herody” – Zespół BARWIANKA z Dobrzyniówki;
 • „Noc Betlejemska” – Klub Seniora z Turośni Kościelnej;
 • „Na szczęście, na zdrowie na ten rok” – Zespół „KALINA” z Żurobic;
 • „Herody” – Zespół Kolędniczy „PODLASIE” z Wyszonek Błoni;
 • ”Kolędowanie z gwiazdą” – Zespół ”NOWINA” z Moszczony Królewskiej;
 • „Kiszenie kapusty” – Zespół TRZCIANNIANKI z Trzciannego;
 • ”Z gwiazdą” – Zespół „MALI SZCZUCZYNIACY” ze Szczuczyna;
 • Z kozą” – Zespół Kolędniczy „PODLASIE” z Wyszonek Błoni;
 • “Co można wyrabiać z lnu?” – Zespół MALINKI z Malinnik;
 • „Kolędowanie z kozą”- Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży;
 • „Herody” – Zespół Kolędniczy HERODY z Czyżewa.

Tekst: Maciej Gryguc, red. Małgorzata Sawicka

Źródło: www.wrotapodlasia.pl