Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2017. Jednym z nich jest „Kultura ludowa i tradycyjna”. Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2016 r.

Celem programu „Kultura ludowa i tradycyjna” jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Dofinansowywane będą  przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz tradycji środowiskowych (w tym zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego). Inicjatywy te mają przyczyniać się do integracji członków społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują, i w ramach których są przekazywane (transmitowane).

Zadaniem programu jest wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w założenia ratyfikowanej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Kwota do dyspozycji w niniejszym konkursie to ok. 5 mln zł.

Szczegóły, regulamin na stronie www.mkidn.gov.pl

TESTTT