Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego

Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest unikalną formą działalności kulturalnej upowszechniania tradycyjnego folkloru tanecznego od 1984 roku. Od ćwierć wieku Konkurs skupia uczestników z całej Polski, którzy z zamiłowaniem i pasją przedstawiają folklor taneczny swojego regionu. Głównym celem Konkursu jest ochrona przed zanikaniem tradycyjnego tańca ludowego, jego upowszechnianie i dokumentacja wideofoniczna.

W Konkursie uczestniczą autentyczne grupy i pary taneczne nieskażone ręka choreografa. Jury zwraca uwagę na jak najwierniejsze odwzorowanie elementów, poszczególnych tradycji regionalnych. Bardzo istotny jest strój ludowy właściwy dla danego regionu, towarzyszenie kapeli na żywo podczas występu z odpowiednim składem instrumentów, oraz autentyczność prezentowanych tańców, muzyki, śpiewu i gwary. Uczestnicy oceniani są w dwóch kategoriach tj. grup tanecznych i par indywidualnych, oraz trzech kategoriach konkursowych: tańce wykonywane powszechnie, tańce obrzędowe oraz tańce zabawy. Najbardziej cenni dla formuły Konkursu są autentyczni nosiciele wiejskich tradycji tanecznych z najstarszego pokolenia.

Prezentowane i dokumentowane podczas Konkursu tradycyjne tance ludowe z poszczególnych regionów Polski pozwalają ocalić je od zapomnienia i zachować dla kolejnych pokoleń. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie przez 26 lat zgromadził unikatowy audiowizualny zapis prezentacji konkursowych z poszczególnych regionów Polski. Na jej podstawie powstało wiele prac naukowych.

Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego jest bardzo istotny w kultywowaniu i popularyzacji kultury ludowej. Konkurs ma swoje stałe grono uczestników i odbiorców tej jakże ważnej dla ochrony dziedzictwa kulturowego imprezy.

Konkurs rozpocznie się 17 października 2015 r. od godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Świlczy z s. w Trzcianie (10 km od Rzeszowa przy trasie E-4 w kierunku Krakowa).

Koncert Galowy i rozdanie nagród odbędzie się 18 października 2015 r. o godz. 11:00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TESTTT