Ogólnopolska Konferencja Kultury – Kultura Ludowa

6 września w Lublinie odbędzie się debata na temat twórcy ludowego we współczesnym świecie i realiów jego funkcjonowania. Debata odbędzie się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Ma ona na celu “wielowątkową środowiskową dyskusję ukierunkowaną na podsumowanie postulatów, wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce.“

Otwierające Konferencję pięć sympozjów tematycznych, poświęcone będą kolejnym dziedzinom sztuki: muzyce, tańcu, teatrze, sztukach plastycznych oraz kulturze ludowej. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. kwestie relacji pomiędzy państwem a działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a ich odbiorcami.

Sympozja tematyczne zaplanowane są na wrzesień 2017 roku, każde z nich odbędzie się w innym mieście:

  • 4–5 września Wrocław – Muzyka
  • 6 września Lublin – Kultura ludowa
  • 12 września Gdańsk – Teatr
  • 14–15 Kraków – Sztuki wizualne
  • 18 września Bytom – Taniec

Nakreślenie ram polityki kulturalnej państwa i samorządów czy też wy­pracowanie rekomendowanych rozwiązań umożliwiających aktywność twórczą dzięki systemowi zabezpieczeń socjalnych artystów, staną się ponadto przedmiotem rozważań w obrębie środowisk lokalnych dzięki serii sześciu sympozjów regionalnych, które odbędą się w listopadzie oraz grudniu 2017 roku.

PROGRAM
Ogólnopolska Konferencja Kultury – Kultura Ludowa
(6 września, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie)

9.00 Otwarcie Konferencji

9.15–10.30
Twórca ludowy – mechanizmy ochrony w Europie i na świecie  
Moderator: Hanna Schreiber (Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego)
Wprowadzenie w tematykę: Hanna Schreiber Kim jest twórca ludowy? Mechanizmy (prawnej) ochrony twórcy ludowego w Europie i na świecie.

10.30–12.00
Status artysty w zakresie twórczości ludowej 
Moderator: Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wprowadzenie w tematykę: Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN) oraz Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne)

12.00–12.15
Przerwa kawowa

12.15–13.30
Realia działalności twórcy ludowego
Moderator: Zbigniew Przerembski (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Wprowadzenie w tematykę: Magdalena Kwiecińska (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – oddział w Krakowie) oraz Janusz Jaskulski (Muzeum Instrumentów Muzycznych – o/Muzeum Narodowe Poznań)

13.30–14.15
Przerwa obiadowa

14.15–15.30
Edukacja w zakresie twórczości ludowej
Moderator: Krzysztof Trebunia-Tutka (muzyk, pedagog)
Wprowadzenie w tematykę: Krzysztof Trebunia-Tutka, Tomasz Maliszewski (Akademia Pomorska w Słupsku)

15.30–17:00
Instytucje centralne. Polityka kulturalna w zakresie twórczości ludowej 
Moderator: Artur Sępoch (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)
Wprowadzenie w tematykę: Andrzej Kosowski (Instytut Muzyki i Tańca) oraz Paweł Onochin (Stowarzyszenie Twórców Ludowych)

17:00–17:30
Przerwa kawowa

17:30–19:00
Instytucje samorządowe i pozarządowe
Moderator: Ryszard Michalski (Stowarzyszenie „Tratwa”)
Wprowadzenie w tematykę: Ryszard Michalski (Stowarzyszenie „Tratwa”)

19.00–20:15
Kultura ludowa w mediach
Moderator: Jan Pospieszalski
Wprowadzenie w tematykę: Jan Pospieszalski

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

Serdecznie zachęcamy twórców ludowych do udziału w konferencji.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na stronie: www.konferencjakultury.pl