Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy“ 2014

Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy“

W dniach 2–4 października w Lublinie odbędzie się XV Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy“. Z okazji jubileuszowej, 15 edycji przygotowano wyjątkowy program pełen występów mistrzów śpiewu tradycyjnego z Polski, Ukrainy, Serbii, Białorusi i Litwy.

Tematem tegorocznej edycji są motywy stworzenia świata w pieśniach tradycyjnych. W tradycji ludowej obok znanego obrazu z Księgi Rodzaju, w którym Pan Bóg w ciągu sześciu dni stworzy świat, a siódmego dnia odpoczywa występują wersje, które odbiegają od biblijnego Genezis. W bajkach i legendach lokalnych kultur Europy występują z jednej strony historie o charakterze apokryfów w których Pan Jezus, Matka Boska i święci, biorą udział w stworzeniu świata, z drugiej opowieści, w których tworzą go Bóg i Diabeł. Odnajdziemy również podania najstarszego pochodzenia wywodzące się z mitologii Prasłowian i mitologii indoeuropejskiej.  

Istotą obrzędów kalendarzowych i rodzinnych jest fenomen przejścia, odnowienia, narodzenia, transformacji z jednego stanu w drugi. Ma to silny związek z pra-wydarzeniem,   kosmiczną przemianą jaką było stworzenie świata, dlatego praktycznie każde sprawowanie obrzędu jest odtworzeniem tamtego wydarzenia. 

Na festiwalu usłyszymy pieśni polskie, serbskie, litewskie, białoruskie i ukraińskie ukazujące bogaty świat ludowych mitów. Obejrzymy też fragmenty obrzędów. Tych z Państwa, którzy zainteresowani są głębszym poznaniem powyższych zagadnień, zapraszamy na konferencję Ludowe wizje stworzenia świata a pieśni tradycyjne, z udziałem wybitnych etnomuzykologów, etnologów, antropologów i folklorystów z Polski, Białorusi, Rosji, Serbii i Ukrainy, która odbędzie się w ramach festiwalu w dniach 3-4 października.

W tym roku przypada 35-lecie istnienia zespołu DREWO pod kierownictwem Jewhena Jefremowa. Zespół ten zapoczątkował na Ukrainie nurt rekonstrukcyjny, dzięki któremu powstały środowiska odtwarzające lokalne tradycje śpiewacze m.in. we Lwowie, Kirowogradzie, Sumach i Charkowie. Mimo, że DREWO znany jest zarówno w Europie, jak i Ameryce wydaje się, że największy wpływ wywarł na muzykach w Polsce. Z jego inspiracji powstały środowiska i zespoły m.in. w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Przemyślu. Uznaliśmy, że festiwal, podczas którego zespół wielokrotnie występował, będzie dobrym miejscem by wyrazić swoją wdzięczność, a przy okazji zaprezentować podczas Benefisu polskie owoce Drewa. Osobiście w imieniu swoim, Moniki Mamińskiej i Fundacji Muzyka Kresów dziękuję Jewhenowi i jego zespołowi za ponad 20-letnią przyjaźń.

Po koncertach i wykładach jak co roku wieczorami zapraszamy na Noce Tańca.

Jan Bernad – dyrektor Festiwalu

PROGRAM

2 października 2014 (czwartek)

KONCERTY / Studio Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
19:00 Polskie pieśni tradycyjne – KOMPANIA WOŁOCZEBNA z Podlasia, Warmii i Małopolski, ZESPÓŁ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MUZYKI TRADYCYJNEJ z Lublina
20:30 Serbskie pieśni tradycyjne – zespół MOBA z Belgradu, Serbia

NOC TAŃCA / Klub Festiwalowy / Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
22:00 Polskie i serbskie tańce tradycyjne

3 października 2014 (piątek)

KONFERENCJA / Sala Rozdroży 1 / Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
10:00-14:00 Międzynarodowa konferencja „Ludowa wizja stworzenia świata a pieśni tradycyjne”

KONCERTY / Studio Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
19:00 Białoruskie pieśni tradycyjne – zespół ZOŁOTOJ WOZRAST ze wsi Zołotucha Kalinkowiczskij, Białoruś
20:30 Litewskie pieśni tradycyjne – zespół RATILIO z Wilna, Litwa

NOC TAŃCA / Klub Festiwalowy / Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
22:00 Białoruskie i litewskie tańce tradycyjne

4 października 2014 (sobota)

KONFERENCJA / Sala Rozdroży 1 / Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
10:00-14:00 Międzynarodowa konferencja „Ludowa wizja stworzenia świata, a pieśni tradycyjne”

KONCERTY / Studio Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
19:00 Ukraińskie pieśni tradycyjne – zespół DREWO z Kijowa, Ukraina.  
Benefis 35-lecia istnienia zespołu DREWO z gościnnym udziałem zespołów: DZICZKA i WARSZAWA WSCHODNIA z Warszawy, zespołu KRAJKA z Przemyśla, ZESPOŁU MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MUZYKI TRADYCYJNEJ i ZESPOŁU MUZYKI TRADYCYJNEJ OŚRODKA MIĘDZYKULTUROWYCH INICJATYW TWÓRCZYCH „ROZDROŻA” z Lublina.

NOC TAŃCA / Klub Festiwalowy / Oratorium, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
22:00 Polskie i ukraińskie tańce tradycyjne

Strona festiwalu: www.npe-festiwal.pl