Małopolskie. Dwa kolejne muzea w Państwowym Rejestrze Muzeów

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, fot.www.orawa.eu

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
fot.www.orawa.eu

Dwie małopolskie instytucje kultury – Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – zostały wpisane przez ministra kultury do Państwowego Rejestru Muzeów.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wpis taki jest potwierdzeniem wysokiego poziomu działalności merytorycznej muzeum oraz unikatowości gromadzonych zbiorów.

Oba muzea mają status instytucji kultury województwa małopolskiego. Zbiory pierwszego z nich tworzą obiekty architektury i eksponaty etnograficzne, pochodzące z polskiej Orawy. Druga instytucja gromadzi wytwory kultury grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich.

Rejestr to wykaz polskich muzeów prowadzony przez ministra kultury, stanowiących skarb nie tylko dla mieszkańców regionu, ale całego kraju.

Wpis do Państwowego Rejestru Muzeów ma znaczenie prestiżowe, stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu działalności merytorycznej placówki.

Muzeum wpisane do rejestru otrzymuje uprawnienie do używania nazwy "muzeum rejestrowane" i uzyskuje przywilej korzystania ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa.

Wśród muzeów samorządowych województwa małopolskiego miano muzeum rejestrowanego uzyskało do tej pory: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Źródło: PAP

TESTTT