Cyfrowa Etnografia

www.cyfrowaetnografia.pl

www.cyfrowaetnografia.pl

Polski Instytut Antropologii serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie
Biblioteki Cyfrowej PIA, które odbędzie się 21 lutego 2011 o godz. 17.30
w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich w Warszawie, ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28.

W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja Biblioteki Cyfrowej PIA
oraz wykład na temat nowych technologii wspomagających pracę naukową, z
uwzględnieniem problematyki praw autorskich.

Projekt Cyfrowa Etnografia prowadzony jest przez Polski Instytut Antropologii.

Jego głównym celem jest wzbogacenie polskiego Internetu o fachowe
treści etnograficzne. Planowanym końcowym efektem projektu ma być
kompleksowe rozwiązanie komputerowego wspomagania pracy etnografa
(wyszukiwanie informacji naukowej w Internecie, baza polskich tekstów
etnograficznych, narzędzia do zarządzania bibliografią i do analizy
danych jakościowych). 

Biblioteka Cyfrowa PIA to pierwsza w Polsce antropologiczno-etnologiczna biblioteka cyfrowa, która pozwoli każdemu na korzystanie z tekstów opublikowanych w czasopismach Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty z dowolnego komputera na całym świecie.

Biblioteka ma równiez umożliwiać dokładne i szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe według
dowolnego wyrazu/zdania z tekstu lub tradycyjnie, według nazwiska
autora, tytułu, słów kluczowych. Biblioteka Cyfrowa to wyjątkowe
narzędzie pracy dla naukowców i studentów, stworzone także do
popularyzacji etnologii i antropologii kulturowej.

Do tej pory z polskich czasopism etnologiczno/antropologicznych można
było korzystać jedynie w wybranych bibliotekach. Badacze i pasjonaci,
którzy przebywali w terenie, daleko od centrów naukowych lub za granicą
nie mieli możliwości czytania tekstów z tych czasopism.

Biblioteka Cyfrowa PIA umożliwi:

1. Łatwy i bezpłatny dostęp do
artykułów z czasopism etnologiczno/antropologicznych.

2. Dokładne i szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe po dowolnym
wyrazie/zdaniu z tekstu lub tradycyjnie – po nazwisku autora, tytule,
słowach kluczowych.

3. Większą popularyzację etnografii. Biblioteka Cyfrowa PIA będzie
otwarta dla każdego.
Pasjonaci, badacze, absolwenci, kandydaci na studia i wszystkie osoby
nie związane bezpośrednio ze środowiskiem akademickim będą mogły
gromadzić i poszerzać swoją wiedzę etnologiczną w dowolnym czasie i
miejscu, wystarczy jedynie komputer i dostęp do internetu, by korzystać
z Biblioteki Cyfrowej PIA.

Projekt ma na celu upowszechnienie dorobku naukowego polskich
etnografów, etnologów i antropologów w Polsce i za granicą, z
poszanowaniem ich praw autorskich.

Planowany jest rozwój Biblioteki
Cyfrowej PIA poprzez włączanie do kolekcji nowych tytułów książek i
czasopism. 

www.cyfrowaetnografia.pl

TESTTT