Laureaci 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga

Poznaliśmy tegorocznych laureatów 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 30 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. Oskara Kolberga jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Muzeum Wsi Radomskiej. Ustanowiona w 1974 r. uznawana za najważniejsze w Polsce wyróżnienie w dziedzinie kultury ludowej, honorujące dokonania artystyczne i naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną.

W dniu 17 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu Komisji Nagrody dokonano wyboru laureatów w sześciu kategoriach:

Kategoria I – dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

Anna Andruszkiewicz śpiewaczka solistka; Wiżajny, pow. suwalski, Suwalszczyzna, woj. podlaskie

Marianna Bączek, śpiewaczka kurpiowska, członkini grup śpiewaczych “Bandysionek”, “Carniaków”; Bandysie, pow. ostrołęcki, Kurpie, woj. mazowieckie

Czesław Węglarz, muzyk i budowniczy instrumentów (dudy, gajdy, skrzypce, basy i pasterskie), popularyzator folkloru Beskidu Żywieckiego; Cisiec, Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie

Wiesława i Marian Łobozowie, wytwórcy żywieckich zabawek ludowych; Pewel Wielka, pow. żywiecki, woj. śląskie

Lilia Sola, artystka w dziedzinie plastyki (wycinanki, pająki, bukiety), poetka i popularyzatorka twórczości ludowej; Puławy, woj. lubelskie

Andrzej Wojtczak, rzeźbiarz, współorganizator kutnowskiego ośrodka rzeźbiarskiego; Kutno, woj. łódzkie

Kategoria II – dla twórców za pisarstwo ludowe

Jan Czarnecki, poeta ludowy; Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie

Kategoria III – dla kapel ludowych

Kapela Zastawnych, Brzostek; pow. dębicki, woj. podkarpackie

Kategoria IV – dla zespołów folklorystycznych

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”; Legnica, woj. dolnośląskie

Zespół Śpiewaczy „Sielanki”; Sielec, pow. chełmski, woj. lubelskie

Kategoria V – dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów

Elżbieta Krzyżaniak-Miller i Agata Skrukwa, badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł wszystkich i Instytucie O. Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o Jego dorobku i kulturze ludowej; Poznań

Nagroda honorowa

Towarzystwo Bambrów Poznańskich; Poznań

Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących; Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie

Uroczysta gala odbędzie się 30 maja o godz. 12.00 w Sali Wielkiej Ansamblowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Tego samego dnia o godz. 18.00 na Dziedzińcu Zamku Królewskiego odbędzie się plenerowy koncert laureatów.

* Zdjęcie główne: Lilia Sola, fot. Paweł Onochin, Archiwum STL