25 lat Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego

Przez te wszystkie lata szlak stał się „perełką” Podlasia przyciągającą co roku wielu turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Jest wymieniany jako jedna z głównych atrakcji turystycznych promujących walory kulturowe naszego regionu. Z okazji okrągłego jubileuszu Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego w dniach 1 – 3 maja odbył się Piknik etnograficzny w Czarnej Wsi Kościelnej.

Głównym celem funkcjonowania Szlaku jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, kontynuujących wielowiekowe tradycje rękodzieła regionu oraz udostępnienie ich turystom i koneserom sztuki ludowej. Organizowany co roku Piknik etnograficzny na szlaku jest wydarzeniem, które przyczynia się w dużej mierze do promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego związanego z tradycyjnym rzemiosłem i zwyczajami.

W dniach od 1 do 3 maja, w godz. 11.00-17.00 rękodzielnicy i artyści ludowi związani ze Szlakiem prezentowali swoje pracownie, wyroby, i technologie wykorzystywane do ich wytwarzania. Zapraszali także turystów do odwiedzenia warsztatów w trakcie sezonu.  W trakcie wydarzenia przygrywali muzykanci: Trio Akordeonowe i Kapela Batareja, odbyła się nawet potańcówka z zespołem Miód na serce.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego twórcy związani ze Szlakiem Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego otrzymali jubileuszowe gratulacje i upominki od Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego (przekazane przez pracownika Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP) oraz Krystyny Kunickiej z Działu Plastycznego WOAK.

fot. Grzegorz Wilczewski/UM Czarna Białostocka

fot. Grzegorz Wilczewski/UM Czarna Białostocka

Dyrektor Domu Kultury w Czarnej Białostockiej Grzegorz Bogdanowicz oraz zastępca burmistrza – Wiesław Majewski wręczyli wyróżnienia osobom, które przyczyniły się do powstania i rozwoju szlaku. Otrzymali je: Irena Staniszczak, Stanisława Kowalczuk, Wojciech Kowalczuk, Krzysztof Karpieszuk.

Podziękowania za wsparcie finansowe pikników etnograficznych inaugurujących sezon na Szlaku Rękodzieła otrzymali: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej.

Podziękowania otrzymali:Ania Stefańczuk – za współpracę z rękodzielnikami i twórcami na szlaku, za organizację i koordynowanie pracy Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie oraz wszyscy twórcy z poszczególnych pracowni – za przekazywanie kolejnym pokoleniom wartości i walorów dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Źródło: DKiDN UMWP / www.wrotapodlasia.pl

* Zdjęcia: fot. Grzegorz Wilczewski/UM Czarna Białostocka