Jan Pocek – poeta, co śpiewał i orał

7 listopada w Lublinie odbędzie się seminarium naukowe poświęcone życiu i twórczości Jana Pocka. Konferencja zorganizowana jest z okazji przypadającej w tym roku 40 rocznicy śmierci poety.

Program:

godz. 9.30 – Powitanie gości i otwarcie sesji

Prezentacja wierszy Jana Pocka w wykonaniu redaktor Radia Lublin Marii Brzezińskiej

mgr Magdalena Wójtowicz (UMCS) – Jan Pocek – biograficzne uwarunkowania twórczości

prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS) – Semantyka wybranych elementów przestrzeni w poezji Jana Pocka

dr Katarzyna Smyk (UMCS) – Semantyka srebra i złota w poezji Jana Pocka

dr Donat Niewiadomski (Rada Naukowa STL) – Recepcja twórczości Jana Pocka w krytyce literackiej

mgr Katarzyna Kraczoń (UMCS, STL) – Obraz Jana Pocka w wierszach dedykacyjnych

mgr Ewa Łoś (Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza) – Spuścizna Jana Pocka w zbiorach i pracy Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie

mgr Sławomir Łowczak (Gminny Dom Kultury w Markuszowie) – Jan Pocek w strategii promocji miejsca

Dyskusja i podsumowanie

Lublin, 7 listopada 2011 roku, godz. 9.30
Sala Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5A

Organizatorzy:
prof. dr hab. Jan Adamowski – Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS

mgr inż. Andrzej Ciota – Dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS – Sekcja Kulturoznawcza

Sekretarz: mgr Katarzyna Kraczoń

Jan Pocek – poeta ludowy, prozaik, publicysta, animator kultury, urodził się w 1917 roku w Zabłociu na Lubelszczyźnie, zmarł w 1971 roku w Kaleniu k. Markuszowa. Ukończył Szkołę Powszechną w Markuszowie. Już w młodości związał się z ruchem ludowym. Debiutował w latach trzydziestych ubiegłego wieku na łamach "Wici". W latach II wojny światowej drukował w prasie konspiracyjnej, uczestniczył w działalności BCh, Związku Pisarzy Chłopskich i grupy skupionej wokół "Wsi Tworzącej". Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne we wsi Kaleń, pracował też jako dziennikarz "Gromady" i "Gromady – Rolnika Polskiego". Był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także członkiem-założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1968). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Drukował w wielu pismach i antologiach, opublikowano również autorskie edycje jego poezji: Zgrzebne pieśni (1947), Malwy (1963), Wiersze (1973), Poezje (1980, 1984), Głosy ziemi (1981), Poezje wybrane (1988). Józef Zięba ogłosił książkę Jan Pocek. 1917 – 1971 (1989). W 1972 "Chłopska Droga" ustanowiła Nagrodę Artystyczną im. Jana Pocka. W tym też roku Stowarzyszenie Twórców Ludowych zaczęło organizować dla swoich członków coroczny Konkurs Poetycki im. Jana Pocka. W 1972 na cmentarzu w Markuszowie przy grobie pisarza wystawiono obelisk autorstwa M. Śwista, a rok później przy rynku w Markuszowie odsłonięto pomnik Jana Pocka będący dziełem członka STL – J. Furgały.

TESTTT