Inauguracja szlaku architektury drewnianej Tykocina

Fundacja Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast zaprasza na potkanie promujące szlak architektury drewnianej Tykocina.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia (niedziela) o godzinie 13.00 w siedzibie fundacji przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie.

W programie spotkania:

– wernisaż wystawy „Dziedzictwo architektury drewnianej Tykocina”
– prezentacja szlaku budownictwa drewnianego Tykocina oraz broszury opisującej szlak
– wycieczka szlakiem budownictwa drewnianego Tykocina

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Budować, myśleć, mieszkać. Tradycje architektury drewnianej Tykocina” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu „Budować, myśleć, mieszkać. Tradycje architektury drewnianej Tykocina” jest popularyzacja dziedzictwa tradycyjnej architektury drewnianej rozumianego jako zmagazynowany w krajobrazie kulturowym najbliższego otoczenia zespół narracji, świadectw życia codziennego, estetyk oraz wartości poprzednich pokoleń mieszkańców Tykocina.

Projekt wykorzystuje odniesienie do tradycji architektury drewnianej jako źródła refleksji nad historią, ewolucją kultury, transformacją stylu życia i systemów wartości.

Poprzez wykonanie kompleksowej dokumentacji zabytkowej architektury drewnianej uwzględniającej jej urbanistyczny, społeczny i historyczny kontekst oraz promocję tradycji budownictwa drewnianego Tykocina szerszej publiczności projekt ma wskazywać znaczenie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego we współczesnym kontekście.

Więcej o projekcie „Budować, myśleć, mieszkać. Tradycje architektury drewnianej Tykocina”