Herbarium. Łemkowski zielnik

Jakiś czas temu na rynku wydawniczym ukazała się ciekawa książka przybliżająca łemkowskie nazwy ziół oraz wierzenia i obrzędy z nimi związane.

„Łemkowski zielnik” wydany przez Fundację Stara Droga, zawiera opisy i rysunki 21 ziół, które możemy znaleźć na Łemkowszczyźnie. Oprócz podstawowych informacji o roślinach (wygląd, miejsce występowania) opisane zostały również ich właściwości lecznicze, oraz wierzenia i obrzędy z nimi związane.

Jak piszą we wstępie autorzy „chcieliśmy przybliżyć rolę i znaczenie tych roślin w kulturze łemkowskiej oraz przypomnieć ich stare nazwy”. Publikacja jest nie tylko formą leksykonu, ale także spełnia funkcję prawdziwego zielnika. Obok ilustracji i opisu znajduję się miejsce na wklejenie konkretnej zasuszonej rośliny. Wydawnictwo napisane jest w dwóch wersjach językowych, łemkowskiej i polskiej.

Warto podkreślić, iż jest to pierwsza tego typu publikacja poświęcona łemkowskiemu nazewnictwu ziół. Dotychczas tematyka ta poruszana była w nielicznych artykułach i wydawnictwach naukowych.

Na ostatnich stronach zielnika znajduje się miejsce na wklejenie własnych okazów. Autorzy tym samych zachęcają czytelników do poszukiwania innych roślin, oraz ich łemkowskich nazw, które nieużywane na co dzień odchodzą w zapomnienie.

SPIS TREŚCI

 1. Барвінок / Barwinek pospolity (Vinca minor)
 2. Божа кровця / Dziurawiec (Hypericum perforatum)
 3. Дресен / Rdest wężownik (Polygonum bistorta)
 4. Дримок / Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
 5. Кабатикы / Przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris)
 6. Кінска мята / Mięta długolistna (Mentha longifolia)
 7. Команичка, Конич / Koniczyna polna (Trifolium arvense)
 8. Коприва / Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
 9. Кырвавник / Krwawnik (Achillea millefolium)
 10. Куділька, Смеречок / Skrzyp polny (Equisetum arvense)
 11. Лебідка / Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)
 12. Май / Mniszek lekarski (Taraxacum officinale)
 13. Мак, Дикый мак / Mak polny (Papaver rhoeas)
 14. Міцне зіля, Синьок / Chaber łąkowy (Centaurea jacea)
 15. Навратник, Ратыш / Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare)
 16. Полон, Полын / Bylica piołun (Artemisia absinthium)
 17. Розтопаст / Jaskółcze ziele (Chelidonium majus)
 18. Румянок / Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla)
 19. Синец / Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
 20. Терлич / Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)
 21. Чабрик, Материна душка / Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum)

Opracowanie: Marta i Krzysztof Butrynowie
Rysunki: Edyta Piekarczyk
Konsultacja językowa: Władysław Graban, Anna Wirchniańska
Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio Format / www.studioformat.pl

Wydawca: Fundacja Stara Droga
fundacja@staradroga.com / www.staradroga.com
Wydanie I
ISBN 978-83-62495-92-4

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Herbarium. Łemkowski zielnik, wyd. Fundacja Stara Droga

Herbarium. Łemkowski zielnik, wyd. Fundacja Stara Droga

Herbarium. Łemkowski zielnik, wyd. Fundacja Stara Droga

Herbarium. Łemkowski zielnik, wyd. Fundacja Stara Droga