Kraina wątku i osnowy – konkursy dla twórców ludowych i młodych plastyków

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zachęca wszystkich sympatyków kultury ludowej, ludzi kreatywnych do wzięcia udziału w dwóch konkursach, skierowanych zarówno do doświadczonych twórców, jak i młodych plastyków.  

Mowa tutaj o konkursie na projekt graficzny logo „Krainy Wątku i Osnowy”, który posłuży do oznakowania pracowni tkackich oraz Ogólnopolskim konkursie na Tkaninę Ludową.

Realizowany przez WOAK w Białymstoku projekt pt. „Krainy Wątku i Osnowy” ma na celu ochronę i zachowanie tradycyjnego tkactwa poprzez jego ożywienie i popularyzację, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tkanie było zajęciem powszechnym. Gospodynie tkały na własne potrzeby, a te zdolniejsze na potrzeby mieszkańców okolicznych wsi i miast. Obecnie jest to bardzo rzadka umiejętność. W województwie podlaskim aktywnych tkaczek jest zaledwie 12. Są to w większości osoby w podeszłym wieku. To ostatni moment na wykorzystanie ich wiedzy, umiejętności i przekazanie ich innym osobom.

Do tej pory w ramach projektu odbyły się już cztery cykle warsztatów, podczas których kobiety nie tylko z Podlasia, ale również z innych zakątków Polski zgłębiały tajniki niezwykłej i niestety ginącej umiejętności tkactwa tradycyjnego.Kolejnym etapem jest organizacja dwóch wspomnianych konkursów. Partnerem projektu jest KulturaLudowa.pl

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY

Konkurs na projekt graficzny obejmuje opracowanie projektu znaku informacyjnego sygnującego „Krainę Wątku i Osnowy”, który zostanie wykorzystany do oznakowania głównych dróg dojazdowych do gmin Janów i Korycin i będzie informował o znajdujących się tam pracowniach tkackich. Zwycięskie logo będzie miało również zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich na drukach i materiałach wydawanych przez WOAK. Konkurs skierowany jest do studentów grafiki Wydziału Architektury Politechniki w Białymstoku oraz do uczniów ponadgimnazjanych szkół artystycznych.

Termin nadsyłania prac trwa do końca lipca 2017 roku. Liczymy, że studenci i uczniowie wykorzystają wakacyjny czas i spróbują podejść do tego jakże ciekawego tematu. My ze swojej strony chętnie udostępnimy zainteresowanym literaturę, materiały związane z tkaniną dwuosnowową – zachęca do wzięcia udziału Krystyna Kunicka, kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.

Szlak „Kraina Wątku i Osnowy” powstanie na terenie dwóch gmin: Janowa i Korycina, gdzie mieszka i tworzy większość podlaskich tkaczek.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA TKANINĘ LUDOWĄ

Celem konkursu jest integracja i aktywizacja środowiska tkackiego, zostanie  przeprowadzony w dwóch kategoriach: mistrzów, czyli twórców ludowych i rękodzielników kultywujący tradycje tkactwa w najważniejszych ośrodkach w Polsce z podziałem tkaninę dwuosnowową i inne techniki oraz uczniów, czyli osób uczących się technik tkackich, potencjalnych następców, kontynuatorów tradycji. Konkurs skierowany jest do doświadczonych twórców, ale chcieliśmy dać również tym, którzy nie są jeszcze mistrzami, ale mają za sobą już pewien etap nauki – informuje Krystyna Kunicka.  Na konkurs można nadsyłać zarówno duże formy, jak i te mniejsze – pasiaki, kilimy, perebory. Nadsyłane prace mogą mieć również charakter użytkowy, jak np. ręczniki tkane, torby, galanteria stołowa, elementy garderoby.

Termin zgłoszeń i nadsyłania prac upływa 30 września 2017 roku. Pula przewidzianych nagród wynosi 13 tysięcy złotych. Współorganizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie.

Uwieńczeniem projektu będzie Forum Tkactwa Ludowego, które zaplanowane zostało na 19 października 2017 roku w Galerii Spodki WOAK, ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku. Dla uczestników Konkursu przygotowaliśmy też wieczorne spotkanie w wraz z noclegiem w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie (19-20 X. 2017 r.)

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat „Krainy wątku i osnowy” zachęcamy do odwiedzania strony internetowej dedykowanej projektowi: www.dwuosnowowa.pl