Dzieła Kolberga w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona

W związku z Rokiem Kolberga Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
udostępniła ponad sto zdigitalizowanych tomów dzieł Oskara Kolberga
znajdujących się w domenie publicznej.

Znaleźć pośród nich można
zarówno publikacje jego własnych kompozycji muzycznych, jak też
monumentalne, wielotomowe dzieło „Lud: jego zwyczaje, sposób życia,
mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i
tańce” oraz liczne inne wydawnictwa będące pokłosiem jego wieloletnich
badań nad zwyczajami ludu.

Wszystkie dzieła dostępne są bez żadnych ograniczeń na stronie www.polona.pl

Link bezpośredni do kolekcji: www.polona.pl/search/collection/14226604

TESTTT