38. Spotkania Cymbalistów w Rzeszowie

W dniach 7-8 grudnia 2019 roku odbyły się w Wojewódzkim Dom Kultury w Rzeszowie 38. Spotkania Cymbalistów.

Coroczna impreza to unikatowy konkurs, który ocala od zapomnienia sztukę gry na cymbałach – tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie. Niezwykle istotne jest stwarzanie ludowym muzykom możliwości do zaprezentowania sztuki gry oraz integracja i wymiana doświadczeń uczestników konkursu.