Zmarł Stanisław Leszczyński – założyciel i kierownik Zespołu Tańca Ludowego UMCS

W minioną sobotę, 18 marca w Lublinie pożegnano Stanisława Leszczyńskiego, miłośnika folkloru, założyciela, kierownika artystycznego i choreografa Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Miał 91 lat.

W listopadzie ubiegłego roku, Stanisław Leszczyński świętował 90 lat życia oraz 70 lat pracy artystycznej.

Stanisław Leszczyński urodził się 27 sierpnia 1926 roku w Liśniku Dużym (Lubelskie). W wieku 26 lat został absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ukończył również czteroletnie Studia Choreograficzne w Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Od 1953 roku pracował jako starszy wykładowca w Centrum Kultury Fizycznej UMCS. W tym samym roku założył Zespół Tańca Ludowego UMCS, którym kierował do 2009 r. Opracował dla Zespołu ponad dwadzieścia godzin repertuaru, na który składają się: folklor taneczny wszystkich regionów Polski, tańce narodowe oraz sekwencja patriotyczna pt. „Dochodzenie Polski do Niepodległości”. Zespół dał ponad dziewięć tysięcy koncertów, odbył ponad trzysta podróży zagranicznych do pięćdziesięciu sześciu państw na pięciu kontynentach.

Stanisław Leszczyński był bardzo zaangażowany w obronę Polski. Od września 1941 roku do końca okupacji walczył w Batalionach Chłopskich pod pseudonimem „Czarny”. Pod koniec okupacji uczestniczył w akcji „Burza” Armii Krajowej. Za dzielność, poświęcenie i ofiarną walkę w obronie Ojczyzny został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Był aktywnym działaczem wielu organizacji kombatanckich.

Za działalność patriotyczną, rozsławienie Polski i jej kultury narodowej na świecie oraz za wielkie zaangażowanie społeczne Stanisław Leszczyński otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in.: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Order Suwerenności Świętego Stanisława, Najwyższe Odznaczenie Folklorystyczne Austrii, Medal Jubileuszowy za pomoc Kościołowi Rzymskokatolickiemu i Polakom na Ukrainie, Medal „Meritus Patriae” przyznany przez Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznany przez Senat Akademicki, Dyplom Honorowej Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złoty Medal Wspólnoty Polskiej.

Stanisławowi Leszczyńskiemu nadano godność honorowego członka Zespołu Regionalnego „Wisła” w Wiśle oraz honorowe obywatelstwa miast Selczuk w Turcji, Rexburg w USA oraz kilku miast polskich.

Stanisław Leszczyński zmarł 15 marca 2017 r.

(opis za www.umcs.pl)