Wielkopolskie tradycje dudziarskie na krajowej liście dziedzictwa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu z radością informuje, że Tradycje Dudziarskie w Wielkopolsce zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, obok 24 innych regionalnych tradycji z całej Polski.

„Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa wagi tradycji i przekazu międzypokoleniowego” – pisze w informacji Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gratulując wnioskodawcom wysiłku na rzecz zachowania pięknej i wyjątkowej tradycji.

W informacji opublikowanej na stronach WBPiCAK w Poznaniu czytamy:

„Starania o wpisanie Tradycji Dudziarskich w Wielkopolsce na Listę zaczęły się dwa lata temu. Pod egidą i z udziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury powstało Porozumienie Partnerskie na rzecz Tradycji Dudziarskich w Wielkopolsce, obejmujące Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu i Fundację Pluribus Unum, Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, Fundację Dudziarz.eu – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie, Porozumienie partnerskie na rzecz Biskupizny, Stowarzyszenie Bukówczan Manu.

Po żmudnej pracy i zebraniu niezbędnej dokumentacji Porozumienie oficjalnie aplikowało do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o wpis na Listę. Delegatem porozumienia wybrana została Ewelina Chatlas, dudziarka z Kapeli CK Zamek w Poznaniu, z najstarszej, działającej nieprzerwanie kapeli dudziarskiej w kraju. Po wszystkich niezbędnych procedurach i weryfikacjach decyzja o wpisie na prestiżową listę zapadła 31 lipca 2017 r., stosowne pismo dotarło do Poznania w ostatnich dniach września.

Kozioł ślubny, fot. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Kozioł ślubny, fot. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Głównymi ośrodkami aktywności dudziarskiej w Wielkopolsce są Poznań i okolice, Kościan i okolice, Leszno i okolice, Bukówiec Górny, Gostyń-Rawicz i okolice, Krotoszyn-Ostrów Wlkp. i okolice, Zbąszyń i okolice. Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce obejmują pięć typów dud: dudy kościańsko-bukowskie, dudy gostyńsko-rawickie, kozła weselnego, kozła ślubnego i sierszenki. Informacja o wpisie to wielka satysfakcja dla wszystkich muzyków grających na dudach, kozłach i sierszeńkach oraz na skrzypcach przewiązanych, mazankach, skrzypcach i klarnecie Es, budowniczych tych instrumentów, decydujących o obrazie folkloru muzycznego w Wielkopolsce i wszystkich lokalnych społeczności kultywujących swoje obrzędy i obyczaje.

Kozioł weselny, fot. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Kozioł weselny, fot. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Dla WBPiCAK opieka nad wielkopolskim folklorem to jeden z głównych elementów działalności. Co roku WBPiCAK organizuje Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich, połączone z konkursem budowniczych dud, warsztatami i seminariami dotyczącymi tradycji dudziarskiej. 9 i 10 września tego roku zorganizowała Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny z udziałem ponad 600 wykonawców z całego regionu i z wszystkich pokoleń. Prowadzi także Zespół Folklorystyczny Wielkopolanie, z koncertami na całym świecie, ale też z lekcjami i warsztatami dla wielkopolskich szkół i przedszkoli”.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego powstała w 2013 roku, po ratyfikowaniu przez Polskę Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ma charakter informacyjny i jest oficjalnym potwierdzeniem i uznaniem dziedzictwa kulturowego.

Wojciech Biedak z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

* Zdjęcie na górze: Romuald Jędraszak grający na dudach wielkopolskich podczas Wojewodzkiego Przegladu Folklorystycznego Dziekanowice, fot. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Źródło: www.wbp.poznan.pl