Wędrówka po kajockich wsiach tropem niezwykłego wióru

Fragment XVII wiecznej instrukcji dla
dzwonników

Fragment XVII wiecznej instrukcji dla
dzwonników

Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna serdecznie zaprasza do udziału w III
etapie projektu Serce Dzwonu. Przedsięwzięcie to odbędzie się w dniach 18-27 września we wsiach kajockich położonych na
północ od Przysuchy pomiędzy
Radomiem i Opocznem, a jej rdzeniem będzie pewna niezwykła XVII wieczna
opowieść.

Planowane przedsiewzięcie w całości odnosi się do
tradycyjnych praktyk
muzycznych tworzących niegdyś oś gromadzenia się wiejskich
wspólnot.

Pierwsze dwa etapy projektu poświęcone były tradycyjnym pieśniom Podlasia.

Prolog

Przytaczana opowieść, pamiętana do dziś we wsiach regionu wspomina o wiórze z drzewa,
który wydostawszy się spod topora wprawnego cieśli, nie opadł na ziemię ale zaczął wolno
płynąć po niebie.

Wydarzenie to miało miejsce pewnego mroźnego poranka ok. 1640 kiedy
to rozpoczynano ociosywanie bali pod budowę kościoła we wsi Nieznamierowice. Dlaczego
ten mały kawałek drzewa wzniósł się w powietrze, dokąd popłynął i jak to się stało że za jego
przyczyną w pobliskiej Studziannej powstało jedno z najważniejszych sanktuariów
Centralnej Polski, będzie można się dowiedzieć podczas wędrówki jego śladami.

Zamysł

Wędrówka tropem niezwykłego wióru będzie miała miejsce w tygodniu
poprzedzającym najważniejszy doroczny odpust w Studziannej, czyli w dniach 18 – 27
września 2009.

W trakcie wyprawy w trzech kolejnych wsiach leżących na naszej trasie
będziemy organizować Zgromadzenia wiejskie, poświęcone pamięci wspomnianych
wyżej cudownych wydarzeń. Zgromadzenia obejmować będą wspólne śpiewanie starych
pieśni nabożnych pod kapliczkami oraz zabawy taneczne w remizach.

W związku z tym udział w Zgromadzeniach będzie wymagał od uczestników wyprawy
nabycia szeregu kompetencji umożliwiających aktywne uczestniczenie w celebracjach.
Zdobywaniu tych kompetencji służyć będą warsztaty przygotowawcze w Olsztynie oraz
zajęcia warsztatowe z udziałem miejscowych nosicieli tradycji, które prowadzone będą
podczas wędrówki.

W trakcie warsztatów trzeba będzie poznać starodawne pieśni
nabożne (zwłaszcza te opisujące XVII wieczne cuda), nauczyć się hulać oberki,
mazurki i rdzuchowiaki jak również zostać aktorem improwizowanej trupy teatralnej.

Poniższy plan układa w czasie całe przedsięwzięcie:

Harmonogram

11 – 13.09 Warsztaty w Olsztynie przygotowujące do wędrówki

18.09 Spotkanie uczestników we wsi Brogowa (należy dotrzeć do godziny 17)

18 – 20.09 zajęcia warsztatowe w Brogowej: nauka pieśni z udziałem miejscowych
śpiewaczek, nauka tańców.

20.09, godzina 19 Zgromadzenie w Brogowej

21.09, przejście do Gałek Rusinowskich

21 – 23.09 zajęcia warsztatowe w Gałkach Rusinowskich: nauka pieśni z udziałem
miejscowych śpiewaczek, nauka tańców, przygotowywanie widowiska o Cudach
Studziańskich.

23.09, godzina 19 Zgromadzenie w Gałkach Rusinowskich.

24.09, przejście do Nieznamierowic

24 – 26.09 zajęcia warsztatowe w Nieznamierowicach: nauka pieśni, nauka tańców z
udziałem miejscowych tancerzy, przygotowywanie widowiska o Cudach Studziańskich.

26.09 godzina 19 Zgromadzenie z Nieznamierowicach

27.09 wyprawa na odpust do Studziannej. Zakończenie ok. godziny 17.

Uwagi organizacyjne

• Udział w przedsięwzięciu nie wymaga wcześniejszych doświadczeń z muzyką
tradycyjną, a jedynie sumiennego przykładania się do zajęć warsztatowych.

• Koszt udziału w wyprawie jak i warsztatach przygotowawczych wynosi 100 pln, opłata
ta zawiera koszt udziału we wszystkich zajęciach warsztatowych a także noclegi i
jeden ciepły posiłek dziennie podczas wędrówki.

• W uzasadnionych przypadkach zakładamy możliwość udziału w warsztatach i
Zgromadzeniu w tylko jednej wsi – koszt trzydniowego uczestnictwa wynosi 30 pln.

• Na zgłoszenia czekamy do 08. września, w zgłoszeniu chęci udziału w
przedsięwzięciu prosimy krótko napisać o swoich dotychczasowych doświadczeniach
muzyczno-taneczno-teatralnych, jeśli takie wystąpiły.

• Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres asiaturkiewicz@wp.pl tel: 5000
41842 (5 i 6 września telefon nie odpowiada, a mail nie działa)

Organizatorzy, realizatorzy, sponsorzy, partnerzy

· Wędrówka tropem cudownego wióru realizowana jest w ramach projektu Serce
Dzwonu prowadzonego przez Stowarzyszenie Tratwa z Olsztyna (więcej o Tratwie i i
jej działaniach znajdziesz na stronach: www.tratwa.pl, www.ogniwa-tratwa.pl)

· Zajęcia warsztatowe prowadzą: warsztat w Olsztynie: Maciej Żurek i Marek Ruczko
(Stowarzyszenie Tratwa), zajęcia warsztatowe podczas wyprawy: doktor Ewa
Grochowska (jedna z czołowych badaczek tradycji Woli Destynflanckiej), Janusz
Prusinowski (muzyk, lider Prusinowski Trio) oraz śpiewacy, śpiewaczki i tancerze z
Nieznamierowic, Gałek Rusinowski i Brogowej.

· Realizację wędrówki wspiera gmina Rusinów

· Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz
Fundacji J&S Pro Bono Poloniae

TESTTT