W Wikipedii więcej o etnografii Karpat

Zebranie bibliografii, materiałów źródłowych, zdjęć i materiałów audiowizualnych dokumentujących autentyczny folklor regionu karpackiego, a następnie udostępnienie go w serwisie Wikimedia Commons. Takie zadanie stawiają sobie wikipedyści, etnografowie oraz wolontariusze realizujący projekt „Etnografia Karpat”.

Karpaty to drugie co do obszaru pasmo górskie w Europie. Ich łuk zahacza i południowo-wschodnią Polskę, Ukrainę, Słowację, Czechy i Rumunię. Stanowią region o zróżnicowanej i bogatej tradycji, wyjątkowym folklorze, a także unikatowej na skalę światową tradycji rękodzieła artystycznego, sztuki i kultury ludowej. Choć dzielą go granice państw, region karpacki posiada wspólną historię i korzenie zamieszkujących go narodów.

Celem projektu „Etnografia Karpat”(2016-2017) finansowanego przez Wikimedia Foundation jest zebranie bibliografii, materiałów źródłowych, zdjęć i materiałów audiowizualnych dokumentujących autentyczny folklor regionu, a następnie udostępnienie go w serwisie Wikimedia Commons.

„Dzięki zebranym materiałom chcemy ulepszyć artykuły w różnych wersjach językowych Wikipedii, zwłaszcza w hasłach związanych z strojami regionalnymi, sztuką ludową i rzemiosłem artystycznym” – piszą na swoich stronach wikipedyści.

W ramach projektu zespoły składające się z wikipedystów, etnografów z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz wolontariuszy podróżują po Europie Środkowej i dokumentują wspólne dziedzictwo regionu Karpat w Wikipediach. Uczestnicy piszą także i rozbudowują istniejące artykuły na temat ważnych dla regionu konceptów. W skład ekipy wchodzą zarówno wikipedyści z Polski, jak i z krajów odwiedzanych przez wikiekspedycje. W ich ramach wolontariusze nawiązują również współpracę z lokalnymi instytucjami kultury, organizują warsztaty edytowania dla mieszkańców odwiedzanych regionów czy pracowników muzeów.

Józef Rucki, wytwórca kierpców z Jaworzynki filmowany przez etnografa z PME w Warszawie, 2016, fot. Marta Malina Moraczewska [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Józef Rucki, wytwórca kierpców z Jaworzynki filmowany przez etnografa z PME w Warszawie, 2016, fot. Marta Malina Moraczewska [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Ludzie

Artykuły napisane w ramach projektu będą dokumentować m.in. lokalnych (i nie tylko!) artystów związanych z folklorystycznym bogactwem regionu, rzemieślników i wytwórców wyjątkowych przedmiotów, a także postaci historyczne ważne dla regionu a słabo znane poza jego granicami.

Muzea i kolekcje

Zespoły naukowców i wolontariuszy odwiedzą pięć krajów, w każdym z nich odwiedzą tak wiele regionalnych muzeów, jak to tylko możliwe. Jak dotąd nawiązali współpracę z dziesięcioma takimi lokalnymi instytucjami: wykonali reprodukcje fotograficzne wybranych zbiorów z ich kolekcji, przesłali je do repozytorium Wikimedia Commons i wzbogacili nimi szereg artykułów w wielu wersjach językowych Wikipedii. Dzięki temu planujemy wypełnić lukę, jaką w wielu wersjach językowych Wikipedii (także i w polskiej!) stanowi historia i kultura Karpat.

Jako, że projekt nie obejmuje wiele wersji językowych Wikipedii, jego strona główna znajduje się w Wikipedii w języku angielskim. Mimo to poszczególne odnośniki do haseł mają polską wersję językową. Na stronie głównej projektu możemy już znaleźć listę uczestników, oraz artykułów i zdjęć opisujących m.in. piszczałkę karpacką, spinkę góralską,  strój górali podhalańskich i żywieckich czy postać Sabały.

Więcej informacji o projekcie: www.pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:GLAM/Projekty/Etnografia_Karpat

* Zdjęcie na górze: Słowacja, Zdobienia fujar_słowackich, fot. Mariusz Raniszewski [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Źródło: www.niematerialne.nid.pl / www.pl.wikipedia.org