Ukazała się książka o tradycji kwietnych dywanów w Spycimierzu

Dobiegł końca trwający dwa lata projekt badawczy „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”, realizowany w Spycimierzu (gm. Uniejów) według koncepcji i pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS.

Projekt był prowadzony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzięło w nim udział spore grono interdyscyplinarne badaczy: etnologowie pracujący w terenie pod kierunkiem dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej, prof. UAM oraz geografowie – pod kierunkiem dra hab. Bogdana Włodarczyka, prof. AŁ.

Na projekt składały się badania terenowe dotyczące Bożego Ciała, cykl warsztatów dla społeczności lokalnej, dwa Seminaria Spycimierskie, wyjazd studyjny, kwerendy archiwów filmowych.

Podsumowaniem projektu jest tom Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony pod red. K. Smyk.

Zapraszamy do lektury tej nowatorskiej pracy, stanowiącej pomoc depozytariuszom niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu ochrony lokalnych tradycji.

Pobierz wydawnictwo 

Więcej o projekcie: http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/ochrona/

Więcej o tradycji spycimierskiej, wpisanej w 2018 roku na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/boze-cialo/