Szkoła Nadpopradzkiej Tradycji i Kultury przy wsparciu MCK SOKÓŁ

W Urzędzie Gminy w Rytrze podsumowany został projekt Szkoła Nadpopradzkiej Tradycji i Kultury, zrealizowany w ramach II edycji Budżetu Województwa Małopolskiego. Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Antoni Malczak wręczył wójtowi Janowi Kotarbie i zastępcy wójta Mariuszowi Zuberowi dokument potwierdzający zakończenie tego przedsięwzięcia i przekazanie zakupionych materiałów i sprzętów.

Podczas spotkania Antoni Malczak i Monika Kurzeja, odpowiedzialna z ramienia MCK SOKÓŁ za realizację tego programu w roku 2018 oraz Grzegorz Tokarczyk, ryterski folklorysta i muzyk, przedstawili samorządowcom główne założenia drugiego już projektu z tej gminy, dofinansowanego z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jego autorem i koordynatorem był Paweł Gawlak, zastępca wójta w poprzedniej kadencji.

A że do trzech razy sztuka, więc zachęcano przedstawicieli ryterskiej władzy do przygotowania kolejnego wniosku o dofinansowanie. Może wówczas udałoby się powołać do życia „dorosły” zespół Rytrzoków? Dziecięcy od kilku lat działa bardzo prężnie.

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

SZKOŁA NADPOPRADZKIEJ TRADYCJI I KULTURY – projekt został zrealizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu we współpracy z Urzędem Gminy w Rytrze w roku 2018.

Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań, w szczególności poprzez kształcenie kompetencji, ożywienie i przybliżenie młodemu pokoleniu etnograficznego dziedzictwa przodków, podniesienie wrażliwości i świadomości w obszarze dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu zorganizowano cykl warsztatów tanecznych i muzycznych, w których wzięło 50 uczniów, m.in. członkowie Dziecięcego Zespołu Regionalnego Rytrzoki z Rytra. W ciągu roku odbywały się także warsztaty gry na instrumentach typowych dla regionu: skrzypcach i basach. Uczestnicy wzięli udział w wyjazdowych warsztatach etnograficznych. Zakupiono instrumenty pasterskie: dudy, dzwonki oraz trombitę. Została nagrana płyta z kolędami wykonywanymi przez zespół RYTRZOKI.

Opracowano i wydano album „Rytro w starej fotografii”, zawierający archiwalne zdjęcia Rytra i okolic. Przygotowano wystawę prezentującą archiwalne oraz współczesne zdjęcia tej nadpopradzkiej miejscowości. Wydano także pocztówki promujące region. Zostały zakupione materiały promocyjne, aparat fotograficzny, ścianki reklamowe oraz namioty plenerowe.

Rytro-na-starych-fotografiach_okladka-albumu

Autor projektu oraz koordynator ze strony Rytra: Paweł Gawlak

Zrealizowane działania:
1. Zakup instrumentów (dudy, trombita, dzwonki)
2. Warsztaty muzykowania ludowego – od marca do grudnia 2018 (prowadzenie: Piotr Kulig)
3. Warsztaty tańca ludowego – od marca do grudnia 2018 (prowadzenie: Renata Dudczak, Czesława Ryżak)
4. Wydanie płyty CD z kolędami Dziecięcego Zespołu Regionalnego RYTRZOKI
5. Wznowienie płyty CD Dziecięcego Zespołu Regionalnego RYTRZOKI
6. Opracowanie oraz wydanie publikacji „Rytro na starych fotografiach”
7. Wyjazd dzieci biorących udział w projekcie na warsztaty etnograficzne w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
8. Wyjazd Dziecięcego Zespołu Regionalnego RYTRZOKI na koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu
9. Zakup namiotów plenerowych (namiot imprezowy, namioty handlowe)
10. Wykonanie ścianek reklamowych
11. Zakup ścianek parawanowych wystawienniczych
12. Zakup aparatu fotograficznego (NIKON D5600 wraz z wyposażeniem)
13. Wykonanie wystawy plenerowej (stare fotografie Rytra)
14. Druk pocztówek ze starymi fotografiami Rytra
15. Organizacja gali podsumowującej projekt i promującej wydane w ramach projektu publikacje

Jest to już drugi projekt zrealizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ we współpracy z Urzędem Gminy Rytro. W 2017 realizowany był projekt RYTERSKA AKADEMIA MUZYKI I TAŃCA. Akademia obejmowała naukę gry na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, basach. Prowadzone były zajęcia z zakresu tańca, śpiewu i etnografii. W ramach tego przedsięwzięcia w 2017 roku zostały zakupione stroje regionalne, instrumenty oraz sprzęt nagłośnieniowy.

* * *

Dolina Popradu położona jest w centrum Beskidu Sądeckiego. Posiada bogate tradycje kulturowe. Na obszarze tym zamieszkują potomkowie górali nadpopradzkich, zwanych Czarnymi Góralami – wyjątkowa grupa etniczna. Pomimo bogatej tradycji przeprowadzone analizy wykazały potrzebę wzbogacenia oferty kulturalnej, szczególnie dla najmłodszego pokolenia. Pomimo bogatej spuścizny kulturowej brakuje zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kulturalnych, brakuje inicjatyw i działań w oparciu o które można budować tradycję młodego pokolenia. Przyczyną jest niska świadomość i wrażliwość społeczna. Organizacja „Szkoły nadpopradzkiej tradycji i kultury” prezentować będzie pozostałemu spektrum mieszkańców dorobek dziedzictwa kulturowego. Celem realizacji zadania jest stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań w szczególności poprzez kształcenie i rozwijanie kompetencji, ożywienie i przybliżenie młodemu pokoleniu etnograficznego dziedzictwa przodków, podniesienie wrażliwości i świadomości w obszarze dziedzictwa kulturowego. Szkoła będzie obejmowała naukę gry na instrumentach tradycyjnych, warsztaty etnograficzne oraz wydanie materiałów promocyjnych.

* Zdjęcie główne: fot. Piotr Gryzlak