Szeptuchy na wystawie „Zły duchu, nie budź człowieka”

Wystawa „Zły duchu, nie budź człowieka” odnosi się do starosłowiańskich obrzędów uzdrawiania na Podlasiu praktykowanych do dnia dzisiejszego przez Szeptuchy. Odsyła do części tego niezwykłego świata, które powoli odchodzi w zapomnienie, bo uzdrawianie, zamawianie nie mieści się już w ramach naszej kultury.

Ekspozycja jest wynikiem refleksji po odbytych spotkaniach autorki z Szeptuchami. Składa się z dokumentacji fotograficznej, fotografii Kirlianowskiej, rzeźb z wosku i hologramu. Każdy ze stworzonych obiektów artystycznych odwołuję się do aury mistycyzmu, z którą autorka zetknęła się podczas swych wizyt.

JOANNA SITKO
Ur. w 1983 r. Introligatorka, edukatorka, konserwatorka dzieł sztuki, artystka sztuk wizualnych. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, dyplom obroniła w Zakładzie Plastyki Intermedialnej i w Zakładzie Konserwacji i Restauracji Papieru i Skóry. Ukończyła Studia Doktoranckie z Zakresu Sztuk Plastycznych w rodzimej uczelni, uzyskując w 2016 r. stopień naukowy doktora. Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia, Prezydenta Miasta Białegostoku. Współzałożycielka i koordynatorka projektów Fundacji artLAB w Białymstoku.

Ważniejsze wystawy zagraniczne: E wide shut (Włochy); Wideoart festival Miden (Grecja); _rurality International Video Salon (Anglia, Turcja); Fonlad DIGITAL ART FESTIVAL (Portugalia); 6 Young Art Show (Słowacja); polskie: POLYGONUM (Bydgoszcz); Zjazd Marzycieli (CSW Toruń); 8 Festiwal inSPIRACJE – Apokalipse (Szczecin); Festiwal Sztuki Wideo “Punkty Widzenia (Łódź); Jednominutówki: najlepsze polskie filmy i formy jednominutowe (Gdańsk)

fot. www.wrotapodlasia.pl

fot. www.wrotapodlasia.pl

Wystawa „Zły duchu, nie budź człowieka”
19.o1-3.02.2016 Pracownia R5 przy ul. Raginisa 5 w Białymstoku

* Zdjęcie na górze: fot. www.wrotapodlasia.pl

Źródło: www.wrotapodlasia.pl