Podcasty MuzykaTradycyjna.PL

Podcasty „Muzyka tradycyjna na łączach” to 20 muzycznych podróży po wybranych regionach Polski – spotkania z wiejskimi mistrzami śpiewu, gry na instrumentach i tańca oraz ich uczniami. To rozmowy o muzyce tradycyjnej w przeszłości i jej miejscu we współczesności, okraszone nagraniami muzycznymi i opowieściami z badań terenowych.

Co to są łałymki i kto je śpiewa? Jak tańczyć wiejskie tańce w stylu, ale bez stylizacji? Jak dbać o instrumenty dęte? Jakie są najpopularniejsze łęczyckie tańce/melodie? Czy istnieje gwara podlaska? Jakie są etapy tradycyjnego wesela? Czy warto jeździć na wieś i zaprzyjaźniać się z muzykantami? Jak się uczyć muzyki tradycyjnej? Skąd się wzięło pojęcie „pieśni piękne”? W co lubią bawić się dzieci,a w co dorośli?

Na te i inne pytania autorzy próbują odpowiedzieć w podcastach zamieszczonych na stronach:
Spotify
iTunes
Google Play
Deezer
Podigee
– wkrótce również na YouTube

Słuchowiska powstały w odpowiedzi na czas, w którym wszelkie spotkania, zwłaszcza wizyty u wiejskich mistrzów, są utrudnione czy wręcz niewskazane. Realizacja podcastów odbyła się w ramach programu Kultura w Sieci prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Materiały do odsłuchu:

Tradycyjne orkiestry dęte Roztocza [wywiad z mistrzem]
Rozmowę z Józefem Czerwiem przeprowadził Filip Majerowski

O doświadczaniu i nauce tańców wiejskich [taniec, tradycyjny]
Rozmowę z Grzegorzem Ajdackim przeprowadziła Joanna Strelnik

A my wszyscy bęc! cz. I; A my wszyscy bęc! cz. II [folklor dziecięcy, edukacja]
Rozmowa Igi Fedak i Marty Domachowskiej

Podlasie nieoczywiste [region, mniejszości]
Rozmowę z Julitą Charytoniuk przeprowadziła Marta Derejczyk

Wesele w Brogowej [wywiad z mistrzynią]
Rozmowę z Krystyną Ciesielską przeprowadziła Anna Jurkiewicz

Wesele łęczyckie [zwyczaje, pieśni, region]
Z Pawłem Ladoruckim, Stanisławem Bagrowskim i Joanną Gancarczyk rozmawiała Joanna Skowrońska

O muzyce łęczyckiej [region, zwyczaje]
Rozmowę z Joanną Gancarczyk przeprowadziła Joanna Skowrońska

Jak to na weselach sieradzkich bywało [zwyczaje, pieśni]
Audycję na podstawie wywiadów z Zofią Grabarczyk, Janiną Kozłowską i Zuzanną Lech zrealizowała Joanna Szaflik

Z potrzeby piękna [pieśni, śpiew tradycyjny]
Rozmowa J. Charytoniuk, O. Chojak i J. Skowrońskiej z udziałem: E.Grochowskiej, D. Grochowskiej, M. Maciejewskiej, K. Niemkiewicz, R. Mazura-Hanaja i J. Hałasa

Wspòmincie: muzykanckie wspomnienia z Kaszub [wywiad z mistrzem]
Rozmowę z Eugeniuszem Tandeckim przeprowadzili Katarzyna i Seweryn Huzarscy

Skrzypce po wiejsku – jak to ugryźć [rekonstrukcja, metody, skrzypce]
Rozmowę z Joanną Strelnik przeprowadził Marcin Lorenc

Awans społeczny muzykanta [wywiad z mistrzem]
Z Piotrem Burniakiem rozmawiała Marta Derejczyk

Konopielki, łałymki, pieśni włóczebne, cz. I; Konopielki, łałymki, pieśni włóczebne, cz. II [zwyczaje, pieśni, regiony]
Rozmowę z Gustawem Juzalą przeprowadziła Julita Charytoniuk

Łemko na czużyni [mniejszości, zwyczaje, region]
Z Jerzym Starzyńskim rozmawiała Marta Derejczyk

Kurpiowski alfabet mistrzów [region, pieśni]
Opowiada Katarzyna Huzarska

PREMIERY

27.10, godz. 10.00
W gościnie u Deptułów [spotkanie w terenie, zwyczaje, region]
Audycję o spotkaniu z Bronisławą Świder i Antoniną Deptułą zrealizowała Olga Stopińska

28.10, godz. 18.00
[wywiad z mistrzynią]
Rozmowę ze Stanisławą Galicą-Górkiewicz przeprowadziła Katarzyna Rosik

29.10, godz. 18.00
[folklor dziecięcy]
Rozmowę z Kają Prusinowską przeprowadziła Julita Charytoniuk

* * *

Na platformach znajdują się również podcasty powstałe w roku 2019:

Mit białego śpiewu [rekonstrukcja, metody, pieśni]
Rozmowa Marty Derejczyk i Joanny Skowrońskiej

Badania terenowe [metody, zwyczaje, herbata]
Rozmowa Marty Derejczyk i Joanny Skowrońskiej

Dolny Śląsk [region, mniejszości narodowe]
Rozmowa Marty Derejczyk i Joanny Skowrońskiej

Swing, czyli rozkołysanie [in crudo, pojęcia]
Opowiada Antoni Beksiak

In crudo [in crudo, pojęcia]
Opowiada Antoni Beksiak

Zespół redaktorski i koordynacja: Julita Charytoniuk, Katarzyna Rosik
Współpraca redakcyjna: Marta Derejczyk, Joanna Skowrońska, Inez Girek
Mastering: Adam Mart, Tadeusz Skowroński
Organizator: Forum Muzyki Tradycyjnej /www.muzykatradycyjna.pl
Mecenat: Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Podcasty z roku 2019 zostały zrealizowane przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej

Portal MuzykaTradycyjna.pl jest prowadzony we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej