Olsztyn. I Festiwal Społecznej Aktywności Kulturalnej Warmii i Mazur

Festiwal Społecznej Aktywności Kulturalnej Warmii i Mazur, fot. www.ceik.eu

Festiwal Społecznej Aktywności Kulturalnej Warmii i Mazur
fot. www.ceik.eu

Festiwal odbędzie się w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie, 28 października 2010 r. Głównym celem Festiwalu jest ukazanie wyników pracy nad lokalną polityką pamięci historycznej.

W jej ramach, w województwie warmińsko-mazurskim, tworzone były lokalne archiwa pamięci, takie jak muzea, wystawy, czy spotkania łączące różne pokolenia.

Podczas imprezy regionalni muzycy zaprezentują nurt tzw. "muzyki autentycznej". Uczestnicy festiwalu będą mogli również zobaczyć widowiska wiernie odtwarzające obyczaj lokalnych zgromadzeń i świętowania, które mają na celu przybliżenie dziedzictwa kulturowego.

"Zgromadzenie" poświęcone będzie prezentacji osiągnięć wiodących
organizacji społecznych regionu stosujących innowacyjne narzędzia
animacji kulturowej:
– Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w
Olsztynie
– Wspólnoty Kulturowej "Borussia"
– Teatru Wiejskiego
"Węgajty"
– Stowarzyszenia "Tratwa"
– Stowarzyszenia "Kraina Druglina"
z Rożyńska
– Stowarzyszenia "Przy Granicy" z Żelaznej Góry
– animatorów
kultury ze wsi Orzechowo, Skomack Wielki, Szczecinowo
– młodzieżowych
grup śpiewaczych kultywujących folklor ukraiński

Do udziału w
"Zgromadzeniu" zaproszeni zostali animatorzy z Suwalszczyzny i
Podlasia: – Banda Krusznia – Ośrodek Kultury z Knyszyna oraz
współpracujący z nimi mistrzowie kultury tradycyjnej.

Festiwalowi towarzyszyć będą pokazy:

  • muzeów wiejskich Skomacka Wielkiego i Rożyńska oraz dokumentacji
    losów społeczności ukraińskiej z okolic Braniewa oraz zbiory
    dokumentujące przedwojenne dzieje Ełku – dostępne od 25 października w
    CEiIK-u
  • multimedialnych prezentacji programów animacyjnych i projekcji filmów dokumentalnych ( min. wyprodukowanego przez CEiIK cyklu „Ostatni Mazurzy i Warmiacy”)
  • wystaw dokumentacji zaproszonych organizacji.

Impreza zakończy się wielogodzinną biesiadą muzyczną (28 października), w której wezmą udział min. muzycy z Teatru Wiejskiego „Węgajty”, „Tratwy”, grupy śpiewające tradycyjne pieśni ukraińskie oraz zaproszeni artyści wiejscy – kapela Jana Gacy z Przystałowic Małych (Północne Mazowsze), grupy śpi

Program Festiwalu, 28 października 2010 r.- CEiIK, ul. Parkowa 1, Olsztyn

10.30 – 10.35 Przywitanie gości – Krzysztof Stachowski, Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
10.35 – 10.45 Wystąpienie Jacka Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Część I. Krainy Kultury Ożywionej.

11.00 – 11.40 Borussia w Purdzie, czyli o praktykowaniu otwartego regionalizmu – prezentacja projektu realizowanego przez Wspólnotę Kulturową "Borussia" (Ewa Romanowska).

11.40 – 12.20 Przybysze – Visitors. Prezentacja projektu realizowanego przez Teatr Wiejski "Węgajty" (Wacław Sobaszek).

12.20 – 13.00 Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej – opowieść o spotkaniu mieszkańców wsi mazurskich i młodych artystów. Prezentacja projektu realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (Marek Ruczko, Przemysław Wasilkowski).

13.00 – 13.30 Wielka Pamięć Małych Miejsc, czyli o zakładaniu muzeów wiejskich i o ożywianiu pamięci. Prezentacja projektu "Ogniwa" realizowanego przez Stowarzyszenie "Tratwa" (Ryszard Michalski).

13.30 – 14.30 Prezentacja "Wiejskich Muzeów Pamięci" – Rożyńska, Skomacka

Wielkiego, Szczecinowa i Żelaznej Góry przygotowanych przez Stowarzyszenie "Tratwa" we współpracy ze stowarzyszeniami "Granica" z Żelaznej Góry, "Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy", "Kraina Druglina" z Rożyńska (Ryszard Michalski).

14.30 – 16.00 Przerwa.

Część II. Krainy Muzyki Autentycznej

W tej części spotkania zaprezentujemy różnorodne inicjatywy związane z muzyką tradycyjną. Relacjom i opowieściom animatorów kultury towarzyszyć będą zaproszeni mistrzowie muzyki tradycyjnej z Suwalszczyzny, Podlasia i Południowego Mazowsza.

16.00 – 16.40 Z życia wzięto. O Suwalskiej stronie dziś jak i wczoraj – prezentacja Stowarzyszenia "Krusznia" z Krasnopola (Jerzy Czyżyński).

Występ śpiewaków z Podlasia: Jan Sklarzewski (Guzy), Jan Konopko i Donald Sadowski (Kruszyn), Henryk Lenczewski i Piotr Rzędzian (Rzędziany) z uczniami.

17.20 – 18.00 Izprezhdy wika – występ grupy śpiewaczej z Olsztyna.

Prezentacja pieśni ukraińskich i opowieść o tym, jak one żyją na Warmii i Mazurach (Anna Derewecka).

18.00 – 18.40 Wędrówka śladami studziańskich cudów – opowieść o projekcie "Serce Dzwonu" realizowanego przez Stowarzyszenie "Tratwa" na Południowym Mazowszu (Maciej Żurek).

Występ "Kapeli Jana Gacy" z mikroregionu Kajoków w składzie: Jan Gaca (skrzypce), Czesław Pańczak (harmonia trzyrzędowa), Józef Pańczak (baraban) z uczniami.

18.40 – 19.00 O nieodłączności śpiewania z codziennością – prezentacja pieśni różnych w wykonaniu Efemerycznej Grupy Zadaniowej "Amisze" vel Klub Miłośników 101 vel NieZbędne Zamieszanie.

19.00 – ……… Wspólne muzykowanie i zabawa taneczna.

"Zgromadzenie Parkowa 1" jest częścią Programu "Archipelag",
realizowanego przez CEiIK w 2010 roku. Celem Programu jest tworzenie
regionalnego systemu inspiracji i wsparcia lokalnej aktywności
kulturalnej na Warmii i Mazurach.

Projekt "Archipelag" finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

TESTTT