Lublin. „Współczesne hafty regionu Kujaw” – nowa wystawa w Galerii STL

Tradycyjny haft kujawski, wyk. Krystyna Zagrabska, fot. Paweł Onochin

Tradycyjny haft kujawski
wyk. Krystyna Zagrabska, fot. Paweł Onochin

27 października w Galerii Sztuki Ludowej w Lublinie odbędzie się wernisaż wystawy współczesnych haftów kujawskich. Podczas wernisażu odbędzie się degustacja tradycyjnej kuchni kujawskiej oraz spotkanie z twórcami ludowymi – autorami prezentowanych na wystawie prac. Spotkanie uświetni występ regionalnej kapeli.

Region Kujaw już w końcu X wieku należał do wczesnopiastowskiego
państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego,a w XV wieku jego granice
ukształtowane zostały ostatecznie. Niestety, na ponad sto lat Kujawy
podzielone zostały między państwa zaborcze Prusy i Rosję i dopiero w
1920 roku znalazły się w odrodzonym państwie polskim.

Po II wojnie
światowej niemal w całości należały do województwa
bydgoskiego/kujawsko-pomorskiego.

Haft
kujawski występował dawniej na częściach kobiecego stroju odświętnego.
Największy rozwój tego haftu przypadał na drugą połowę XIX wieku.
Mężatki nosiły wtedy najczęściej tiulowe lub batystowe bogato zdobione
białym haftem czepki zwane "kopkami" lub czepki tiulowe zdobione
dekoracją "gipiurową". Były nawet ośrodki, w których haftowano czepki
zawodowo, była to bowiem praca wymagająca dużej biegłości.

Haftowane
były także płócienne kryzy i kołnierzyki oraz białe halki. Fartuchy
były przez długi czas gładkie i dopiero w ostatniej ćwierci XIX wieku
pojawiły się na nich bogate kompozycje białego haftu wzdłuż boków i
dołu fartuchów szytych często z czerwonego inletu. Natomiast czarnym
haftem zdobiono dół czerwonych barchanowych halek noszonych zimą.

Współczesne
hafciarki kujawskie nawiązują do dawnej tradycji. Dla członkiń zespołów
folklorystycznych oraz na konkursy i wystawy sztuki ludowej wykonują
hafty na czepkach i kryzach, halkach i fartuchach. Ponadto adaptują ten
haft na obrusy, serwety i bieżniki, czasem także na bieliznę pościelową
oraz na wizytowe bluzeczki.

W województwie
kujawsko-pomorskim jest kilka ośrodków skupiających hafciarki kujawskie
– mieszkają one bowiem w kilkunastu miejscowościach wokół Włocławka,
Radziejowa, Inowrocławia, Kruszwicy i Strzelna.

Hafty
prezentowane na wystawie w Galerii Sztuki STL są dziełem trzydziestu
członkiń Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Trzeba jednak wiedzieć, że
osób znających ten haft jest na Kujawach znacznie więcej – nauczyły się
tej sztuki najczęściej bezpośrednio od starszych hafciarek-artystek,
których prace mamy możliwość podziwiać.

Tekst Wandy Szkulmowskiej do informatora o wystawie

* * *

Wernisaż wystawy odbędzie się 27 października o godz.16.00 w Galerii Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, Lublin.
Wystawa prezentowana będzie od 27 października do 31 grudnia 2010 r. Galeria czynna jest w godz. 10.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Twórców Ludowych: Zarząd Główny w Lublinie,
Oddział Bydgosko-Toruński w Bydgoszczy oraz Oddział Włocławski we Włocławku

Zrealizowano z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.zgstl.pl