Nagroda im. Oskara Kolberga 2016 – zgłaszanie kandydatur

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu w imieniu organizatorów zaprasza do nadsyłania wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Nagroda  im. Oskara Kolberga przyznawana jest od 1974 r. w uznaniu całokształtu działalności lub za konkretne osiągnięcie o szczególnie istotnym znaczeniu dla kultury ludowej.

Przyznawanie Nagrody ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia  i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

Konkurs obejmuje sześć kategorii:

Pierwszą kategorię tworzą twórcy ludowi reprezentujący następujące dziedziny sztuki ludowej i artystycznego rzemiosła: rzeźba, malarstwo,/w tym malarstwo na szkle/, tkactwo, hafciarstwo i koronkarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, artystyczne kowalstwo i metaloplastyka, stolarstwo i snycerstwo, zabawkarstwo oraz zdobnictwo obrzędowe: wycinanki, palmy, pisanki, pająki, szopki, kwiaty bibułkowe, pieczywo obrzędowe itp. W tej kategorii znajdują się również instrumentaliści, tancerze, śpiewacy i wykonawcy instrumentów muzycznych.

W drugiej kategorii honorowani są twórcy reprezentujący literaturę ludową, pisarze i poeci ludowi.

W trzeciej kategorii przyznawane są nagrody kapelom ludowym.

Czwartą kategorię tworzą zespoły folklorystyczne.

W piątej kategorii przyznawane są nagrody działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom ludowej twórczości oraz badaczom –regionalistom i uczonym, których działalność naukowa dotyczy polskiej kultury, sztuki ludowej i folkloru.

W szóstej kategorii przyznawane są nagrody/dyplomy honorowe/ instytucjom i muzeom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sztuki ludowej i folkloru w Polsce.

Patronem Nagrody jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii Lud i Obrazy etnograficzne, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki, etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 marca 2016 r.

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Al. Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha
Tel. 48 675 22 48, e-mail muzeumok@muzeum-radom.pl

Na oficjalnej stronie Nagrody oprócz regulaminu i formularza www.nagrodakolberg.pl/regulamin znajdziemy również sylwetki wszystkich dotychczasowych laureatów.