Jerzy Bartmiński laureatem nagrody „Zasłużony dla Polszczyzny”

Prezydent Andrzej Duda wręczył nagrodę „Zasłużony dla Polszczyzny” profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.

Prof. Jerzy Bartmiński (ur. 19 września 1939 w Przemyślu) – polski językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, profesor nauk humanistycznych, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1993 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Jest członkiem-założycielem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, a do 2001 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu tej instytucji.

Juror Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.  W 1999 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1989 otrzymał nagrodę Polcul Foundation, a w 1991 Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Główne zainteresowania badawcze J. Bartmińskiego skupiają się wokół następujących dyscyplin i tematów naukowych: stylistyka, dialektologia, współczesny język polski, tekstologia (gramatyka tekstu), język i poetyka folkloru (w tym semantyka słowa ludowego), systematyka tekstów folkloru, stereotypy językowe, kwestia szeroko rozumianej relacji pomiędzy językiem a kulturą.

Jest założycielem Pracowni “Archiwum Etnolingwistyczne” działającej na Wydziale Humanistycznym UMCS. Tworzone od 1960 roku Archiwum w swoich zbiorach posiada  setki archiwalnych nagrań z zakresu gwary, śpiewu i pieśni ludowej Lubelszczyzny.

Jerzy Brtmiński jest autorem około 350 publikacji z zakresu językoznawstwa, etnolingwistyki i tekstologii, w tym książek, m.in.: “O języku folkloru” (Wrocław 1973), “O derywacji stylistycznej. Gwara w funkcji języka artystycznego” (Lublin 1977), “Kolędowanie na Lubelszczyźnie” (współredakcja z Czesławem Hernasem; Wrocław 1986), “Folklor, język, poetyka” (Wrocław 1990), “Kolędy polskie” (współredakcja z Rochem Sulimą; Warszawa 1991), “Folkor – sacrum – religia” (współredakcja z Marią Jasińską-Wojtkowską; Lublin 1995), “Polskie kolędy ludowe” (Kraków 2002). Autor koncepcji i redaktor wielu prac zbiorowych, m.in. “Słownika stereotypów i symboli ludowych (t. I: “Kosmos”, cz. 1 – 1996, cz. 2 – 1999), “Atlas etnolingwistyczny Pobuża” (w przygotowaniu). Założyciel i redaktor rocznika “Etnolingwistyka” (t. 1-16, Lublin 1988-2004).

Nagroda „Zasłużony dla Polszczyzny” przyznawana jest za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego. Celem Nagrody jest promocja języka polskiego jako wartości, ochrona języka polskiego jako nośnika tożsamości narodowej, kształtowanie świadomości językowej Polaków, zwiększenie zainteresowania językiem polskim oraz propagowanie dobrych wzorców językowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją, a także galerią zdjęć z wydarzenia na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

* Foto: www.youtube.pl 

Źródło: www.prezydent.pl / www.lublin.eu