Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych – finał

25 września odbędzie się finał Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych – zostaną wręczone nagrody, a zwycięskie zespoły zaprezentują się raz jeszcze – tym razem na scenie w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.

Dobiegła końca 8. edycja Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych, konkursu, który przywołuje echa mazowieckich obrzędów i tradycji ludowych.

Mazowsze jest terenem o bogatej tradycji, której pielęgnowanie jest szczególnie ważne zwłaszcza obecnie w dobie globalizacji.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych stwarza warunki prezentacji spektakli, które w formie i tematyce są osadzone w tradycji regionu, jak i szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym.

8. Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha Siemiona został ogłoszony jesienią 2010 r. i trwał do sierpnia 2011 r.

Celem festiwalu była prezentacja twórczości artystycznej obrzędowych grup teatralnych z Mazowsza oraz pobudzenie aktywności teatralnej społeczeństw lokalnych Mazowsza.

Założeniem festiwalu było, aby prezentacje przedstawień konkursowych odbywały się w siedzibach teatrów.

Jury w składzie: Joanna Cichoń aktorka, Joanna Tucholska muzyk, Wiesław Rudzki aktor, reżyser, Tadeusz Baraniuk etnograf, obejrzało ponad dwadzieścia przedstawień.

W 8 edycji podobnie jak w edycjach wcześniejszych uczestniczyły grupy, które odtwarzają lub inspirują się dorobkiem mazowieckiej wsi.

Mazowsze jest terenem o bogatej tradycji kulturalnej, której pielęgnowanie staje się szczególnie ważne, zwłaszcza obecnie – w dobie globalizacji. Sztuka teatralna daje możliwość poznania dziedzictwa kulturowego a zarazem szukania inspiracji w tradycji regionu.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych stwarza możliwość prezentacji
spektakli, które w formie i tematyce będą osadzone w tradycji regionu,
jak i szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym.

Do udziału w konkursie
zapraszaliśmy wszystkie zespoły regionalne i grupy teatralne
odtwarzające dawne tradycje lub wplatające tradycyjne wątki w swoje
przedstawienia.

Finałowa uroczystość odbędzie się w Warszawie w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12, 25 września o godz. 11.00. 

Wstęp wolny

Patronat medialny nad Festiwalem sprawuje nasz portal KulturaLudowa.pl

TESTTT