Łódź. Promocja książki “Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego”

Łódzki Dom Kultury i PTL Oddział w Łodzi zapraszają na promocję książki “Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego”, która odbędzie się 12 XI 2008 r. o godz. 15 w siedzibie ŁDK. Książka jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli, realizujących program ścieżki dydaktycznej.

Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego

Wydawnictwo jest opracowane o wytyczne programu ścieżki dydaktycznej, a także dostosowane do oczekiwań tych osób, które w ramach działań dydaktycznych czy animacji kultury przekazują młodzieży informacje dotyczące tradycyjnej kultury ludowej środkowej Polski.

Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku , Październik 2008
Redaktor: Bronisława Kopczyńska-Jaworska , Anna Nadolska-Styczyńska , Aleksandra Twardowska

Szczegóły www.ldk.lodz.pl

Źródło: www.ptl.free.ngo.pl

TESTTT