Jak mądrze uczyć o regionie

W Sali Sejmu Śląskiego 5 października 2016 r. spotkali się muzealnicy, nauczyciele, przedstawiciele placówek edukacyjnych i naukowych, by omówić rolę instytucji kulturalnych we wspieraniu edukacji regionalnej.

W konferencji uczestniczył członek Zarządu Henryk Mercik. „Jeśli chcemy w przyszłości mieć aktywnych i świadomych swojej tożsamości obywateli, jeśli chcemy, by nasze dzieci żyły wartościami charakterystycznymi dla regionu, by dbały o tradycje i o swoje miejsce zamieszkania – musimy zadbać o edukację regionalną. Nie da się zdobyć wiedzy o regionie, siedząc tylko w szkolnych murach. Tutaj muzea i inne instytucje mogą odegrać znaczącą rolę. Chcemy zachęcać nauczycieli, by w mądry sposób korzystali z tej oferty. Jesteśmy też bliscy stworzenia kompleksowego modelu edukacji regionalnej w województwie śląskim” – mówił Henryk Mercik, otwierając spotkanie.

„Jako muzealnicy chronimy nasze dziedzictwo i prezentujemy je na wystawach stałych i czasowych. Chcemy jednak, by te informacje docierały do nauczycieli, by wiedzieli oni, jak z tych dóbr korzystać w sposób atrakcyjny dla młodego pokolenia” – powiedziała Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Podczas konferencji zaprezentowano platformę „EDUŚ” o edukacji regionalnej przygotowaną przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, ofertę Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz przedstawiono oczekiwania i potrzeby dydaktyków pod adresem placówek muzealnych.

Placówki muzealne – instytucje kultury Województwa Śląskiego oraz inne placówki samorządowe przygotowały prezentację prowadzonych działań edukacyjnych. Uczestnicy konferencji mogli poznać przykłady takich działań stosowanych przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miejskie w Tychach, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – Izba Pamięci Kopalni „Wujek”.

Spotkanie zakończyła dyskusja. Konferencji towarzyszyła wystawa wydawnictw muzealnych, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze szczegółową ofertą muzeów oraz zakupu ich publikacji.

Organizatorami konferencji „Działalność muzeów jako wsparcie edukacji regionalnej” byli: Muzeum Postań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, RODN „WOM” w Katowicach oraz Instytut Badań Regionalnych.

Źródło: www.slaskie.pl

TESTTT