Ginące Zawody 2016

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na 16. warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody 2016”. Hasło tegorocznej imprezy brzmi „Robźëm masło, faférnuchy, pśecëm chlébek, jϊ pëmpuchy”. 

Jest to nawiązanie do wielowiekowej tradycji wypieku pieczywa. Impreza odbędzie się w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, od 1 do 3 czerwca 2016 roku.

Podczas warsztatów prezentowane będą następujące dziedziny: kuchnia regionalna – w tym pieczenie chleba, robienie masła i smażenie kurpiowskich placków, wycinankarstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, wykonywanie kwiatów, zdobienie pisanek, obróbka lnu, lepienie byśków, kowalstwo, rzeźbiarstwo, tkactwo, hafciarstwo oraz koronkarstwo.

Pierwsza edycja warsztatów odbyła się w 2001 roku na terenie Zagrody Kurpiowskiej, przyciągając ok. 1200 uczestników, głównie uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i średnich z terenu powiatu ostrołęckiego. Tak liczne zainteresowanie potwierdziło dobrze obrany kierunek działań i dało impuls do rozszerzenia formuły projektu. Wprowadzono element dydaktyczny, dając możliwość młodzieży i dorosłym zdobycia umiejętności, które następnie będzie można wykorzystać na rynku jako alternatywne źródło zarobkowania. Kolejne edycje warsztatów są profilowane tematycznie, a z roku na rok liczba uczestników jest coraz większa – przez 3 dni trwania warsztatów Zagrodę Kurpiowską odwiedza blisko 3000 uczestników!

W tym roku dodatkową atrakcją będzie pokaz dorobku twórczego artystów ludowych.

Ponadto przewidziany został konkurs plastyczny dla dzieci, w który nagrody ufundował Prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich.

Poniżej regulamin konkursu:

Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich ogłasza konkurs na projekt plakatu reklamowego potraw kurpiowskich

Cele konkursu :

1. Wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży tradycyjnym jadłem kurpiowskim.
2. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych.
3. Stworzenie możliwości plastycznej interpretacji potraw kurpiowskich.
4. Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez zastosowanie technik z dziedziny papieroplastyki i malarstwa.
5. Promocja i popularyzacja tradycyjnych potraw regionalnych.
6. Wspieranie lokalnej tożsamości.
7. Wyszukanie potraw regionalnych, mogących stać się wizytówką regionu kurpiowskiego.

Regulamin:

1. Projekt plakatu może być wykonany w dowolnej technice na formacie A3 i powinien reklamować kuchnię lub potrawę kurpiowską

2. Jeden autor może zgłosić jedną pracę wykonaną podczas trwania warsztatów w dniach od 1 do 3 czerwca 2016

3. Praca konkursowa ma być wykonana w technice papieroplastyki i malarstwa. Praca ma być wykonana z elementów wycinanych, rysowanych i malowanych tworząca całość i nawiązująca tematycznie do kultury kurpiowskiej. Za hasło na plakacie można uzyskać dodatkowe punkty

4. Na każdej pracy (na odwrocie) należy zamieścić dane wykonawcy:
imię i nazwisko, wiek, klasa i adres szkoły

5.Ocena prac konkursowych odbędzie się 3 czerwca 2016 r. po zakończeniu warsztatów. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione i otrzymają nagrody do dnia 22 czerwca 2016 roku

6. Wykonane i zgłoszone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.

7. Organizator przewiduje 3 kategorie wiekowe:
– dzieci od 6 do 9 lat,
– dzieci od 10 do 13 lat,
– młodzież od 14 do 18 lat.

* Na zdjęciu: Ginące Zawody na Kurpiach, 2005 / fot. archiwum STL

Źródło: www.muzeum.ostroleka.pl