Folkowy Fonogram Roku i Fonogram Źródeł 2011

„Jest drabina do nieba. Część druga”<br />Wydawnictwo In Crudo

„Jest drabina do nieba. Część druga”
Wydawnictwo In Crudo

W zakończonym plebiscycie Polskiego Radia najlepszą płytą folkową w Polsce w 2011 roku został album "Tajno Biav" grupy Caci Vorba. Tytuł Fonogram Muzyki Źródeł 2011 przypadł płycie "Jest drabina do nieba. Część druga" (Wydawnictwo In Crudo). 

FOLKOWY FONOGRAM ROKU

Jury w składzie: Dariusz Anaszko, Andrew Cronshaw, Jacek Hawryluk, Tomasz Janas i Piotr Kędziorek oceniło płyty zgłoszone do konkursu i przyznało następujące nagrody:

I nagrodę w wysokości 5.000,- PLN i tytuł Folkowego Fonogramu Roku 2011
dla płyty „Tajno Biay” zespołu Čači Vorba ;

II nagrodę dla płyty
zespołu Wołosi i Lasoniowie;

III nagrodę dla płyty grupy Swoją Drogą i
Goście.

FONOGRAM ŹRÓDEŁ

Jury konkursu na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną w składzie:Małgorzata Małaszko-Stasiewicz (Dyrektor Programu 2 PR), Anna Szotkowska (dziennikarz Programu 2 PR), Piotr Kędziorek (kierownik RCKL, Program 2 PR) oraz Kuba Borysiak (dziennikarz Programu 2 PR) przyznało

I nagrodę i tytuł Fonogramu Źródeł 2011 roku płycie
„Jest drabina do nieba. Część druga” Wydawnictwa In Crudo;

II nagroda  „Pieśni z Kożyna” płyta wydana przez Stowarzyszenie
Dziedzictwo Podlasia;

III nagrodę otrzymują ex quo płyty: „Stanisław
Fijałkowski. Portret Śpiewaka” Wydawnictwa In Crudo oraz „Śpiewy,
gwizdy, krzyki” Wydawnictwa Muzyka Odnaleziona.

Jury postanowiło przyznac również Nagrodę Specjalną
wysokości 2 tysięcy złotych Wydawnictwu In Crudo za kontynuację serii
wydawniczej ukazującej bogactwo i różnorodność ludowej tradycji
muzycznej;

Poza tym jury postanowiło przyznać wyróżnienia Miejskiemu Domowi
Kultury w Kolbuszowej za płytę „Kuszenie Władysława” Kapeli Władysława
Pogody oraz Stowarzyszeniu Krusznia za płytę „Muzyka Pojezierza
Sejneńskiego”.

Źródło: www2.polskieradio.pl/nowatradycja/