Co Warmiakom w duszy gra?

Rodowici Warmiacy, ale też pasjonaci tego regionu z innych miejsc kraju oraz zagranicy – poszukiwani. We wrześniu w Lidzbarku Warmińskim i na terenie powiatu lidzbarskiego odbędą się etnologiczne badania terenowe. Temat: niematerialne dziedzictwo kulturowe Warmii. Do udziału w badaniach organizatorzy zapraszają studentów i absolwentów etnologii, kulturoznawstwa, socjologii oraz kierunków pokrewnych.

W latach 2016-2017 Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, wraz z partnerami, zrealizuje szereg działań na rzecz Warmii w ramach projektu Warmio, quo vadis?, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z zadań jest przeprowadzenie w dniach 2-11 września 2016 r. etnologicznych badań terenowych na terenie powiatu lidzbarskiego. Mają one na celu udokumentowanie przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego charakterystycznego dla regionu Warmii.

Zakres tematyczny badań:

 • tradycje, zwyczaje i obrzędy świąteczne
 • wiedza i umiejętności związane z kulturą tradycyjną
 • tradycje kulinarne

W grupie objętej badaniem znajdą się w szczególności:

 • najstarsi mieszkańcy, w tym również pierwsi powojenni osadnicy
 • twórcy ludowi i rzemieślnicy
 • liderzy
 • lokalni aktywiści
 • depozytariusze niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Co będzie się działo?

 • 10-dniowe badania terenowe na obszarze powiatu lidzbarskiego
 • badacze przeprowadzą wywiady kwestionariuszowe na temat stanu zachowania wybranych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii – powiat lidzbarski (wywiady z najstarszymi mieszkańcami oraz powojennymi osadnikami, twórcami ludowymi i rzemieślnikami, liderami, lokalnymi aktywistami itp.)

Czego oczekujemy od badaczy?

 • wzięcia udziału w szkoleniu przygotowawczym oraz zapoznania się z przygotowanymi przez Koordynatora badań materiałami dotyczącymi Warmii, w tym folkloru i kultury ludowej oraz specyfiki społeczno-kulturowej po 1945 r.
 • każdy badacz będzie zobligowany do przeprowadzenia około 10-12 wywiadów kwestionariuszowych (obowiązkowe posiadanie dyktafonu) oraz przygotowania – do końca grudnia 2016 r. – ich uproszczonych transkrypcji na potrzeby Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
 • każdy badacz stworzy dokumentację fotograficzną otoczenia społecznego i przejawów kultury niematerialnej
 • każdy badacz będzie miał możliwość przygotowania wyników wywiadów w formie krótkich referatów/tekstów popularno-naukowych; teksty dotyczące wybranego przez badacza zagadnienia zostaną opublikowane na Portalu Kulturalnym Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl oraz w serwisie Cyfrowewm.pl; dodatkowo będą mogły być one zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która pod koniec 2017 r. odbędzie się w Elblągu

Co oferujemy badaczom?

 • możliwość zaliczenia praktyk studenckich w ramach badań terenowych
 • grupa 10 badaczy ma zapewniony nocleg, wyżywienie, dojazd (i powrót) na miejsce badań z Elbląga oraz zwrot kosztów za przejazdy komunikacją zbiorową podczas prowadzenia badań, np. PKP, PKS
 • zdobycie doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych z wykorzystaniem metod etnograficznych
 • pozyskanie wiedzy i kompetencji związanych z rozpoznawaniem tradycyjnej kultury regionu Warmii, zjawisk kulturowych oraz tradycji wynalezionych

Zgłoszenie swojego udziału w badaniach jest możliwe za pomocą ankiety pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1WKTbtMYA5qKti5IEHan98sJwQURZiIls0Aj9NxRHZLA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.06. 2016 r.

Koordynator badań terenowych: Aleksandra Paprot – kontakt: aleksandra.paprot@gmail.com