Bydgosko-Toruński Oddział STL z nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bydgosko-Toruński Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych otrzymał nagrodę Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae. Wręczenie nagrody odbyło się 7 czerwca w Auli Copernicana Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podczas uroczystej sesji sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jak podano w uzasadnieniu nagroda przyznana przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla powstałego w 1988 r. Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest wyrazem uznania samorządu województwa dla całokształtu działań twórców ludowych, których aktywność i umiłowanie tradycji sprawiają, że sztuka ludowa wciąż stanowi stały element kulturalnego pejzażu województwa.

Nagrodę z rąk przewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bobera odebrali Wanda Szkulmowska – etnograf, przyjaciel twórców ludowych, wieloletni opiekun Oddziału Bydgosko-Toruńskiego STL, Zygmunt Kędzierski – rzeźbiarz, prezes Bydgosko-Toruńskiego Oddziału STL oraz twórczynie ludowe Henryka Derezińska, Marianna Wajland, Krystyna Ługiewicz.

nagroda-stl-fot-andrzej-goinski3

fot. Andrzej Goiński / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

nagroda-stl-fot-filip-kowalskowski

fot. Filip Kowalskowski / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

* * *

Bydgosko-Toruński Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest jednym z 23 regionalnych oddziałów Stowarzyszenia. Oddział powstał 1 października 1988 r. w Bydgoszczy. Opiekunem oddziału od początku jest Wanda Szkulmowska. Wsparcie merytoryczne przez wszystkie lata zapewniła Oddziałowi bliska współpraca z muzeami, a szczególnie z Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (które od 1991 roku użycza siedziby Oddziałowi), Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach.

Działalność Bydgosko-Toruńskiego Oddziału STL koncentruje się na utrwalaniu, zachowaniu i promowaniu, tradycyjnych walorów sztuki i rękodzieła ludowego dbaniu o walory artystyczne i technikę wykonywanych prac oraz na opiece merytorycznej i socjalnej nad twórcami ludowymi. Oddział był i jest inicjatorem wielu różnorodnych przedsięwzięć m.in. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk. Aktualnie Bydgosko-Toruński Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych liczy 132 członków reprezentujących Ziemię Chełmińską, Bory Tucholskie, Pałuki, Kujawy i Kaszuby.

Od 2005 roku funkcję prezesa Oddziału pełni Zygmunt Kędzierski – rzeźbiarz z Borów Tucholskich. We władzach Oddziału są również Henryka Derezińska – hafciarka z Kujaw oraz Małgorzata Bołka reprezentująca zdobnictwo Pałuk.

* Zdjęcie główne: fot. Andrzej Goiński / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Źródło: Bydgosko-Toruński Oddział STL / www.kujawsko-pomorskie.pl