Artystko, artysto. Liczymy się!

Na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęły się badania na rzecz oszacowania wielkości środowisk twórczych w Polsce. Jest to niezbędne do pracy i wdrożenia Ustawy o statusie artystycznym.

Badanie jest prowadzone przez Uniwersytet SWPS pod kierunkiem prof. D. Ilczuk. W imieniu organizatorów zwracamy się do wszystkich artystów i twórców ludowych z prośbą o udział w badaniu.

Można to zrobić wypełniając ankietę: www.liczymysie.webankieta.pl. Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi prezentowane będą w postaci zbiorczych zestawień.

Więcej informacji dotyczących ustawy o artyście zawodowym możecie Państwo znaleźć pod adresem: https://artystazawodowy.pl lub https://www.gov.pl/web/kultura/ustawa-o-artystach-zawodowych