46. Festiwal Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania”

„Sabałowe Bajania” czyli Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych w tym roku odbędzie się w dniach 7-12 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.

Celem Festiwalu Jego głównym celem jest kultywowanie
i popularyzowanie tradycji gawędziarstwa, śpiewu, gry na ludowych instrumentach oraz pielęgnowanie i rozwój tradycyjnej kultury ludowej.

"Sabałowe Bajania" zrodziły się z podhalańskiej tradycji gawędziarstwa, umiłowania tańca, śpiewu, muzyki góralskiej. Nieprzypadkowo więc za swego patrona przyjęły Jana Krzeptowskiego Sabałę. Gawędziarz, pieśniarz ludowy, przyjaciela dra Tytusa Chałubińskiego. Dla współczesnych – symbol dawnej góralszczyzny.

Pierwsze "Sabałowe Bajania" odbyły się w Bukowinie w roku 1967, ale ich pierwowzór sięga końca lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to z inicjatywy miejscowych nauczycieli i społeczników, Michaliny i Franciszka Ćwiżewiczów, organizowano w Kościelisku i Murzasichlu konkursy tańca, śpiewu i muzyki góralskiej.

Początkowo w "Sabałowych Bajaniach" uczestniczyli wyłącznie gawędziarze, ale już w roku 1969 dołączyli do nich instrumentaliści ludowi, a od roku 1974 zostały one wzbogacone i urozmaicone konkursem na mowę starosty weselnego.

Konsekwentnie realizowana formuła konkursu sprawia, że na "Sabałowych Bajaniach"spotykają się najlepsi wykonawcy z całej Polski. I chociaż różnią się strojem, gwarą
i muzyką, to łączy ich jedno – umiłowanie tradycji, Ojczyzny i ojcowizny.

Ważnym elementem tego przedsięwzięcia są zajęcia warsztatowe i konsultacje, w ramach których członkowie jury, wybitni etnografowie, etnomuzykolodzy i folkloryści, udzielają uczestnikom cennych rad i wskazówek. Jest to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów.

Od samego początku "Sabałowe Bajania" cieszą się wielkim zainteresowaniem i od lat przyciągają do Bukowiny rzesze zarówno turystów wyczulonych na piękno polskiego folkloru, jak i reprezentantów świata nauki, kultury i polityki. Są przeżyciem kulturalnym dla publiczności, impulsem twórczym dla organizatorów życia kulturalnego oraz samych uczestników, których krąg wciąż się poszerza. W zeszłorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział prawie 1500 uczestników. Doczekały się "Sabałowe Bajania" swoich wiernych sympatyków i widzów, mają stałych uczestników i przyjaciół, wśród których jest coraz więcej młodzieży przejawiającej autentyczne zainteresowanie folklorem i twórczością ludową.

"Sabałowym Bajaniom" towarzyszy cały szereg atrakcji. Są więc spektakle teatralne w wykonaniu amatorskich zespołów teatralnych, prezentacja kapel ludowych w paradnym przejeździe, degustacja potraw regionalnych, wystawy fotograficzne, koncerty folkowych zespołów rozrywkowych, ogólnopolska wystawa twórczości ludowej, kiermasz sztuki ludowej, zawody strzeleckie i oczywiście pełna niespodzianek i tajemniczości "Sabałowa Noc".

Jesteśmy przekonani, że "Sabałowe Bajania" będące wielkim świętem gwary, śpiewu, tańca, muzyki i sztuki ludowej, organizowane z troską o zachowanie prawdy o kulturze polskiej wsi, nadal będą zaszczepiać przywiązanie do tradycji, a ich kontynuacja będzie świadczyć o pasji, uporze, determinacji w działaniu i potrzebie organizacji tego rodzaju wydarzeń artystycznych.

Niech to, co stanowi o bogactwie i różnorodności naszej kultury narodowej, przetrwa następne pokolenia. Niech wciąż na "Sabałowych Bajaniach" Jan Krzeptowski Sabała,
ów niezwykły gawędziarz i muzykant, snuje swoje opowieści ustami tych, którzy tak jak on, nade wszystko umiłował ziemię swoich przodków. "Bajania, bajania, Sabały bajania. Śpiyw, toniec, muzyka od rania do rania".

Program

7 sierpnia (wtorek)
17.00
„Gwara i kultura podhalańska w dobie przemian cywilizacyjnych”
(wprowadzenie do dyskusji) – prelekcja prof.dr.hab. Józefa Kąsia z
Katedry Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8 sierpnia (środa)
13.30    Koncert zaproszonych kapel przed Domem Ludowym.
14.30    Przejazd kapel, zespołów regionalnych i zaproszonych gości zaprzęgami konnymi przez Bukowinę Tatrzańską.
15.30    OFICJALNE OTWARCIE 46. SABAŁOWYCH BAJAŃ.
Prezentacja muzyk. Występy zespołów regionalnych (Dom Ludowy).
18.00  
 OTWATCIE WYSTAWY GRAFIK Władysława Trebuni Tutki połączone z
PREZENTACJĄ KSIĄŻKI pt. „Róźnie tô na tym Bôzým świecie – bukôwiańskie
godki” (świetlica Domu Ludowego).
19.15    Sztuka teatralna pt. „PORTKI” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego
im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej (Dom Ludowy).
21.30  Koncert zespołu „JAZGOT” (scena przed Domem Ludowym).

9 sierpnia (czwartek)
10.00 – 14.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy).
15.00 – 18.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy).
20.00    Koncert zespołu „KWARTET JORGI" (scena przed Domem Ludowym).
21.00 – 22.00 Bukowiańskie posiady na folkowo.

10 sierpnia (piątek)
10.00 – 14.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy).
15.00 – 18.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy).
 20.00    WIECZÓR CYGAŃSKI. Obchody 20-lecia romskiego zespołu
„KAŁE BAŁA” z Czarnej Góry (scena przed Domem Ludowym).
21.00 – 22.00 Bukowiańskie posiady na folkowo.

11 sierpnia (sobota)
10.00 – 14.00 Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy).
14.00 DEGUSTACJA POTRAW REGIONALNYCH (przed Domem Ludowym).

Teren bukowiańskich term, ul. Sportowa
11.00    Zawody strzeleckie. („Bór” pod skocznią).
17.00  Małopolski Piknik Europejski (konkursy, gry, zabawy).
17.30    Koncert zespołu „FOLKNERY” (Ukraina).
18.30  Małopolski Piknik Europejski (konkursy, gry, zabawy).
19.00    Koncert zespołu Jana Trebuni Tutki pt. „GÓRY W SERCU”.
20.00    „SABAŁOWA NOC”.
    Ceremonia pasowania na zbójnika, nadanie honorowego tytułu
„Wiyrchowyj Orlicy”; rozpalenie watry, pokaz sztucznych ogni.
22.00     Koncert zespołu „De PRESS”.
23.00     Zabawa ludowa.

12 sierpnia (niedziela)
16.00    OFICJALNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW 46. SABAŁOWYCH BAJAŃ. Wręczenie dyplomów i nagród (Dom Ludowy).
17.30 Koncert zespołu „MEGITZA” (USA). (Scena przed Domem Ludowym).

Imprezy towarzyszące:

1. Wystawa grafik Władysława Trebuni Tutki (świetlica Domu Ludowego). 10.00-18.30
2. Ogólnopolska Wystawa Twórczości Ludowej (świetlica Domu Ludowego). 10.00-18.30
3. Kiermasz Sztuki Ludowej (przed Domem Ludowym).

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie imprezy.

TESTTT