Nowa publikacja dla miłośników tkanin i strojów ludowych

„Tkaniny w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu” to najnowsza pozycja książkowa radomskiego skansenu. Autorka Małgorzata Kwarcińska opisuje w niej tkaniny okryciowe, dekoracyjno-użytkowe, ubiory codzienne i w odmianie świątecznej występujące dawniej w regionu radomskim.

Zainteresowanie tkaniną i strojem ludowym w nauce polskiej trwa od ponad dwustu lat. Tematykę omawiano w wielu naukowych periodykach, popularno-naukowych czasopismach oraz w monografiach regionów. Swój udział w badaniu nad ubiorem ludowym mają także muzea, szczególnie te o profilu etnograficznym. Niezależnie od rodzaju kolekcji, opracowania zbiorów przyczyniają się do poszerzenia działalności naukowo-badawczej i są jedną z najlepszych form ochrony dóbr kultury.

Muzeum Wsi Radomskiej posiada w zbiorach obiekty sztuki ludowej i kultury materialnej, w tym zbiór tkanin w ilości 1548 obiektów. Najogólniej ujmując, w zbiorze znajdują się płócienne tkaniny użytkowe, dekoracyjne, elementy ubioru i stroju ludowego, wschodnie dywany i  kobierce, zabytkowe tekstylia sakralne oraz mniej liczne inne tkaniny. Z uwagi na różnorodność tkanin pod względem surowca, przeznaczenia i przynależenia do grup społecznych, trudno byłoby je przedstawić w jednej publikacji. Niniejsze opracowanie dotyczy tkanin okryciowych, dekoracyjno-użytkowych, ubiorów codziennych i w odmianie świątecznej – które łącznie w zbiorach Muzeum stanowią grupę 1342 eksponatów.

Liczącą 255 stron książkę rozpoczyna stan badań nad szeroką pojętą kulturą regionu radomskiego. Autorka, wieloletnia pracownik Muzeum i specjalistka zajmująca się badaniem i konserwacją zabytkowych tkanin, dużą część publikacji poświęca tkaninie. Jak pisze we wstępie „[…] na plan pierwszy wysuwam charakterystykę i obróbkę surowca, po nich opowiadam o procesie wytwarzania tkaniny”. Praktyczna znajomość technik tkackich pozwoliła Małgorzacie Kwarcińskiej szczegółowo omówić wybrane tkaniny ludowe jako produkty wytworzone w domowym warsztacie tkackim. Ważne przy tym jest podawanie przez autorkę istotnych określeń i nazw gwarowych, które zostały zamieszczone w słowniczku.

Dalsza część publikacji poświęcona jest elementom odzieży noszonej przez ludność wiejską w regionie radomskim do lat trzydziestych XX wieku są to m.in. koszule, nakrycia głowy, gorsety, zapaski, sukmany.

Małgorzata  Joanna Kwarcińska, Tkaniny w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Tkaniny okryciowe dekoracyjno-użytkowe, ubiór i strój ludowy
Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej
Rok wydania: 2018
Objętość: 255 stron
Oprawa: twarda
Skład i druk: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
Cena: 70 zł

Szczegóły zamówienia: muzeumwsi@muzeum-radom.pl, tel. (048) 332 92 81