Powrót w Bieszczady

Film dokumentalny o Annie Szałaśnej (ur. 1926) – etnomuzykologu – prezentuje jej wizytę u ludzi, których muzykę i śpiewy nagrywała dla Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN ponad 40 lat temu. Wspominają oni okoliczności nagrań, dawne muzykowanie, wspólnie spędzane święta. Co z tamtych czasów przetrwało do dziś? Jak zmieniła się muzyka regionu? Czy żyją jeszcze dawni muzykanci? W filmie przeplatają się współczesne i archiwalne zdjęcia oraz nagrania dźwiękowe.

Film zrealizowany przez Jacka Jackowskiego i Marię Szymańską-Ilnata w ramach projektu “Dawna i współczesna dokumentacja folkloru muzycznego” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.