Wystawa pokonkursowa „Z niewiast najsławniejsza. Tematy maryjne w malarstwie ludowym”

Od czerwca do września 2023 r. w Galerii Sztuki Ludowej STL w Lublinie można oglądać wystawę pt. „Z niewiast najsławniejsza. Tematy maryjne w malarstwie ludowym”. Ekspozycja jest pokłosiem drugiej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Ludowej „Narracje i interpretacje ludowe” poświęconego malarstwu ludowemu.

Wystawie towarzyszy katalog liczący 52 strony, zawierający tekst Łukasza Ciemińskiego „Matka Boska w polskiej kulturze ludowej – zarys problematyki”, protokół z posiedzenia jury konkursy, a także fotografie prac nagrodzonych oraz biorących udział w konkursie artystów wraz z wykazem.

Więcej o konkursie na stronie www.konkurs.zgstl.pl