Dzień Twórcy Ludowego w Gdańsku

1 wrześ5nia 2019 roku w Gdańsku odbył się Dzień Twórcy Ludowego. To okazja do zaprezentowania twórczości artystów ludowych z regionu Pomorza.

Usytuowany w ogrodzie Muzeum Etnograficznego w Gdańsku – Oliwie kiermasz sztuki ludowej pozwolił poznać bogactwo i różnorodność pomorskiego rękodzieła ludowego. Można było podziwiać i kupić prace hafciarskie wykonane w różnych technikach haftu kaszubskiego i haftu kociewskiego. Rzeźbione ptaki, figurki i zabawki zaprezentowali pomorscy rzeźbiarze ludowi, a plecionkarze wyroby z korzeni drzew i wikliny. Nie zabrakło także tradycyjnego garncarstwa.

W ramach imprezy obchodzono jubileusze pracy artystycznej rzeźbiarzy. Było to 45 – lecie pracy twórczej Stanisława Śliwińskiego oraz 44 – lecie pracy twórczej Leszka Baczkowskiego.. Urszula Gałka oraz Zofia Stankowska zabawiały gości kaszubskimi pieśniami, zachęcając do wspólnej zabawy.