Uśnijże my uśnij albo my urośnij – kołysanka (Wiktoria Zbikowska)

Wiktoria Zbikowska (Zielkowice II)
Autor nagrania: Zbiory Fonograficzne Instytut Sztuki PAN

Śpiewa Wiktoria Zbikowska ur. w 1889 r. w Zielkowicach II, pow. Łowicz. Nagrania dokonano 4 lipca 1959r. Materiał ten znajduje się w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Utwór pochodzi z płyty Muzyka ocalona – Łowickie wydanej przez Łowicki Ośrodek Kultury [CD, 2008].

TESTTT