Zwyciężcy Nowej Tradycji

W dniach, 22-25 kwietnia, w warszawskim Studiu Polskiego Radia im.
Witolda Lutosławskiego odbył się XIII Festiwal Folkowy „Nowa Tradycja”.
Nagrodę główną Grand Prix konkursu otrzymał zespół „Wołosi i Lasoniowie” łączący muzykę ludową i klasyczną.
Ponadto jury postanowiło wyróżnić zespoły „Otako”, „Chłopcy kontra Basia”, „Słowianoczki” i „Kapela Wnuki”.

Werdykt jury XIII Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”

Jury w składzie: Marcin Pospieszalski (przewodniczący), Małgorzata Małaszko-Stasiewicz,
Maria Baliszewska, Tomasz Janas, Krzysztof Trebunia-Tutka postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix – Nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości
15000 PLN i nagrodę specjalną im. Czesława Niemena – zespołowi „Wołosi i Lasoniowie”.

Dwie równorzędne II nagrody Programu 2 Polskiego Radia w wysokości po 3000 PLN każda
– zespołom „Otako” i „Chłopcy kontra Basia”.

Dwie równorzędne III nagrody Programu 2 Polskiego Radia w wysokości po 1500 PLN każda
– zespołom „Słowianoczki” i „Kapela Wnuki”.

Wyróżnienie – Nagrodę finansową w wysokości 1000 PLN – otrzymuje zespół „Pchełki”.

Nagrodę „Złote Gęśle” ufundowaną przez Program 2 Polskiego Radia otrzymuje Krzysztof Lasoń – skrzypek zespołu „Wołosi i Lasoniowie”.

Wyróżnienie w postaci nagrania studyjnego otrzymuje zespół „Nisza”.

Nagrodę Publiczności „Burzę Braw” otrzymuje zespół „Wołosi i Lasoniowie”.

Jury składa szczególne podziękowania Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za ufundowanie głównej nagrody.

Gwiazdami tegorocznej Nowej Tradycji byli opierający się na brzmieniu liry korbowej
zespół Maćko Korba, Czessband łączący warszawski folk miejski z najróżniejszymi etnicznymi
inspiracjami, białoruska grupa Folkroll i inspirujący się muzyką śródziemnomorską hiszpański
zespół Mara Aranga & Lolatge.

Na tegorocznym festiwalu wystąpiła również Kapela Ze Wsi Warszawa –
jeden ze zwycięzców pierwszej edycji Nowej Tradycji zorganizowanej w 1998 roku.

W trakcie Festiwalu rozstrzygnięty został również konkurs na Folkowy Fonogram Roku oraz
Fonogram Źródeł 2009 – najciekawsze wydawnictwo fonograficzne minionego roku z muzyka folk i muzyka tradycyjną.
Za najlepszą folkową płytę uznano album „Infinity” Kapeli ze Wsi Warszawa,
natomiast tytuł Fonogramu Źródeł przypadł płycie „Spod Niebieskiej Góry – muzyka Roztocza” (wyd. In Crudo).
czytaj: Najlepsze płyty z muzyką folk i muzyką tradycyjną w Polsce w 2009 roku (www.kulturaludowa.pl/widok/21/1527)

Po raz drugi Festiwalowi towarzyszyły warsztaty muzyczne „STRUNY”
oraz wykłady, w których udział wzieli:
Maciej Filipczuk (improwizacja skrzypcowa w mazowieckiej muzyce)
Maria Pomianowska (gra na polskich historycznych instrumentach strunowych – suce biłgorajskiej i fideli płockiej).
Zbigniew i Krzysztof Butrynowie (budowa i rekonstrukcja suki biłgorajskiej)
dr hab. Ewa Dahlig-Turek (polskie i mazowieckie instrumenty strunowe)
Matthias Loibner (lira korbowa).

Więcej na stronie Festiwalu www.polskieradio.pl/nowatradycja

TESTTT