Zaproszenie na „Dni Kolbergowskie” w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza na 50. "Dni Kolbergowskie". W ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się konferencja naukowa, Mazowiecki Przegląd Folkloru oraz wystawy fotograficzne. Patronat nad imprezą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program.

Program:

5 czerwca 2009 r., w godz. 11.00-16.00 w siedzibie Muzeum w Przysusze

Konferencja:

"Twórczość naukowa i muzyczna Oskara Kolberga inspiracją współczesnych działań etnograficznych, folklorystycznych i etnomuzykologicznych"

11.15 otwarcie konferencji

– Ewa Antyborzec, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Oskar Kolber w Radomskiem.
– prof. Jan Adamowski, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, "Lubelskie" w "Dziełach wszystkich" Oskara Kolberga (zakres geograficzny, zakres gatunkowy, problemy pogranicza kulturowego).
– prof. Marian Pokropek, Uniwersytet Warszawski, "Pokucie" Oskara Kolberga sto lat później.
– prof. Andrzej Bieńkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Ukraina – w poszukiwaniu pogańskich obrzędów.

13.00-13.30 przerwa

– prof. Piotr Dahlig, Uniwersytet Warszawski, Oskar Kolberg jako pierwszy etnograf – chopinolog.
– dr Zbigniew J. Przerembski, Instytut Sztuki PAN, Dźwiękiem w niepogodę, czyli o dawnych sposobach na burzę, gradobicie etc.
– Agata Skrukwa, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Dumka, dumka, ballada. Z problemów terminologii folklorystycznej w "Dziełach wszystkich" Oskara Kolberga.
– Elżbieta Krzyżaniak-Miller, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Niezwykły dokument zachowany w spuściźnie rękopiśmiennej Oskara Kolberga.
– Ewa Sławińska-Dahlig, Łódzki Dom Kultury – Ośrodek Regionalny, Stan folkloru opoczyńskiego w granicach województwa łódzkiego.

15.00 dyskusja i podsumowanie konferencji

7 czerwca 2009 r. od godz. 10.00 do 16.00 (park miejski w Przysusze)

10. Mazowiecki Przegląd Folkloru

Wystawy w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

5- 7 czerwca 2009 r. "Fotografie muzykantów z kolekcji prof. Andrzeja Bieńkowskiego" (ekspozycja plenerowa)

5 czerwca d0 15 sierpnia 2009 r. "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

TESTTT