Wystawa twórczości ludowej w Białymstoku

Dywan dwuosnowowy, wyk. Felicja Malewicka, fot. organizator

Dywan dwuosnowowy
wyk. Felicja Malewicka
fot. organizator

Dział Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddział Białostocki zapraszają na wystawę twórczości ludowej członków Stowarzyszenia, które w tym roku świętuje 40-lecie działalności.

Na wystawie, której otwarcie nastąpiło 14 lipca br. zobaczymy prace 32 twórców reprezentujących charakterystyczne dla Białostocczyzny dziedziny takie jak tkactwo, garncarstwo, rzeźba oraz zanikające już łyżkarstwo, wycinanka,snycerstwo i wciąż żywe na tym terenie pisankarstwo.

Najliczniejsza 10-cio osobowa grupa tkaczek skupiona wokół ośrodka janowskiego pokazuje tkaniny dwuosnowowe o zgeometryzowanych motywach drzew, kwiatów, zwierząt, postaci.

Przedstawienia komponowane są w układzie pasowym lub dość swobodnym, otoczonym geometryczną bordiurą. Dywany – obrazy opowiadają o życiu dawnej wsi; zajęciach rolniczych i hodowlanych, obrzędach, otaczającej przyrodzie lub po prostu o zabawie.

Duże zainteresowanie tkaninami wpłynęło swego czasu na rozwój ośrodka tkackiego, gdzie w ciągu ostatniego półwiecza tworzyło kilkadziesiąt tkaczek. Dzisiaj pozostały tylko nieliczne, które niestety nie mają swoich następców.

Dzięki uzyskanym stypendiom twórczym kontynuują swoją pracę w odnowionych warsztatach, prowadzą też zajęcia edukacyjne dla licznych grup i osób indywidualnych.

Podobnie prężnym ośrodkiem twórczym jest Czarna Wieś Kościelna reprezentowana przez 5-ciu twórców. Od dziada, pradziada pracują tu garncarze, którzy wciąż jeszcze robią na kołach garncarskich i wypalają tradycyjny biskwit i siwaki w znanych od dawna formach; dwojaków, ładyszek, szabasówek i buniek. Wśród nich pojawiają się też nowe wzory dyktowane gustem klientów, skwapliwie cenzurowane przez etnografów.

Warto poświęcić nieco więcej uwagi jedynemu właściwie na naszym terenie łyżkarzowi, pracującemu w swoim warsztacie w Zamczysku. Struga jak dawniej kopańki, różnej wielkości i kształtu łyżki, chochle i szufle, przeważnie z drewna osikowego i lipowego.

Na wystawie prezentujemy również wciąż popularne zdobnictwo związane ze świętami. Punktem dominującym ekspozycji jest wspaniała gwiazda noszona przez kolędników w okresie bożonarodzeniowym i piękne, kolorowe pisanki z Bielska Podlaskiego i Dąbrowy Białostockiej.

Jeszcze nie tak dawno wiejskie gospodynie przygotowywały po kilkadziesiąt malowanych jajek, charakterystyczną tutaj metodą batikową, z użyciem wosku i barwników. Poszczególne okolice wyróżniają się specyficzną kolorystyką i wzornictwem, a także rodzajem narzędzia, używanego do nanoszenia wosku na jajka.

Oprócz tego można zobaczyć dość liczną reprezentację rzeźby a także malarstwo, kowalstwo, snycerstwo i wycinankę.

Wystawa jest punktem wyjścia do analizy współczesnej kondycji twórczości ludowej w wielokulturowym Regionie, gdzie bogactwo folkloru, niegdyś nasza wizytówka i duma – odchodzi powoli wraz z najstarszymi przedstawicielami.

Wciąż jednak sztuka ludowa jest wielkim atutem festynów, solą urokliwych podlaskich wiosek i niekwestionowaną atrakcją turystyczną przyjeżdżających tu gości.

* * *

Białostocki Oddział STL powstał w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym pierwszym roku,
po trzech latach istnienia stowarzyszenia. Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury od początku wspiera organizację m.in. poprzez wystawy sztuki ludowej,
konkursy i spotkania z twórcami.

Wystawę można oglądać w Białymstoku w Galerii/Pracowni plastycznej WOAK ul.Kilinskiego 8, od 14 lipca – 31 sierpnia 2011r,w godz. 8.00- 15.30

TESTTT