Wycieczka Dolnośląskim Szlakiem Rzemiosła

Fundacja OPEN MIND zaprasza na bezpłatną kreatywną Wycieczkę Dolnośląskim Szlakiem Rzemiosła! 6 listopada na trasie Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój na uczestników czeka duża dawka historii i warsztatów.

Ta wyprawa jest dla tych, którzy kochają odkrywać, poznawać historię i tradycje Dolnego Śląska! Chcą
sprawdzić jak powstaje papier czerpany, dowiedzieć się co jest potrzebne, by powstała książka, co robi
zecer i co to jest marmoryzowanie, przyjrzeć się pracy kowala, spróbować swoich sił w garncarstwie i
skosztować domowego chleba ze smalcem!

Pierwszym przystankiem na mapie wycieczki będzie ponad 450-letni młyn papierniczy, w którym
znajduje się Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. To miejsce niezwykłe! Jedyny taki obiekt w
Polsce i unikat na skalę światową. Wizyta w Muzeum rozpocznie się od oprowadzenia po wystawach,
podczas którego poznamy jego historię, zobaczymy wspaniałe eksponaty, nie zabraknie twardych faktów i zabawnych ciekawostek. Po dawce wiedzy przyjdzie czas na warsztaty, m.in. czerpania papieru,
marmoryzowania – techniki zdobienia papieru znaną także jako ebru, marbling czy suminagashi. Wizytę w Muzeum Papiernictwa zakończymy spotkaniem z Panem Andrzejem Biernacikiem, który zdradzi tajniki zanikającej dziś sztuki zecerskiej i wspólnie z uczestnikami złoży tą tradycyjną techniką tekst wrocławskiej legendy. Wykonana praca zostanie połączona z ilustracjami stworzonymi przez dzieci
podczas październikowego warsztatu „Smok Strachota w teatrze cienia”. W efekcie tej niezwykłe
kooperatywy powstanie książeczka zaprezentowana podczas wystawy „Dolnośląskie kolaże” zamykającej
projekt „Dolny Śląsk Wita! Rzemiosła”.

Kolejnym przystankiem na dolnośląskim szlaku rzemiosła będzie „Szlak Ginących Zawodów”. Miejsce, w
którym zatrzymał się czas. Tutaj weźmiemy udział w warsztacie garncarskim, posmakujemy domowego
chleba ze smalcem, zobaczymy chatkę robótek ręcznych ze sprzętem domowego użytku z poprzedniej
epoki, odwiedzimy kuźnię, w której odbędzie się pokaz kowalstwa. Podziwiać będziemy także wiatrak
Koźlak z 1902r. Odwiedzimy także zwierzyniec, w którym znajdują się: bażanty, kurki, małpki, jelenie,
barany, kozy i wiele innych ciekawych zwierząt.

Zajrzymy także do Kaplicy Czaszek w Kudowie Czermnej jest jedną z największych osobliwości Dolnego Śląska i jedynym tego rodzaju zabytkiem w Polsce. Pełni funkcję zbiorowego grobowca. Ściany i sufit kapliczki wyłożono 3 tysiącami czaszek i piszczeli. W piwnicy pod podłogą znajduje się jeszcze 21 tysięcy czaszek wypełniających ją do wysokości ok. 2 metrów.

Uwaga! Powstałe podczas wycieczki prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy „Dolnośląskie
kolaże”, która odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 11-30 grudnia 2021 r. Szczegóły wkrótce!

„Wycieczka szlakiem rzemiosła” realizowana jest w ramach projektu „Dolny Śląsk Wita! Rzemiosło" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Informacje i zapisy: https://www.dolnyslaskwita.pl
https://www.facebook.com/dolnyslaskwita
https://www.instagram.com/dolny.slask.wita

Udział jest bezpłatny. Organizator zapewnia transport z Wrocławia! Godzina i miejsce wyjazdu
zostaną podana w procesie rekrutacji

* * *
Projekt „Dolny Śląsk Wita! Rzemiosło realizowany jest do 31. grudnia 2021r. Jego najważniejszym celem
jest popularyzowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, materialnego i duchowego. Projekt opiera się
na przekonaniu, że „tradycyjne”, „ludowe” nie znaczy nudne. W ramach 40 działań prezentowane są
wrocławskie i dolnośląskie rzemiosła, rękodzieło i sztuka, a także dolnośląskie tradycje i legendy. Na
program składają się warsztaty, spotkania z artystami, rzemieślnikami, etnografami, muzealnikami,
specjalistami różnych dziedzin. Wycieczki tematyczne połączone z obchodami po wystawach i warsztatami praktycznymi które przybliżą kulisy pracy artystów, mistrzów rzemiosł i tajniki często zanikających na dziś dzień zawodów, m.in. takich jak zecer, kowal, szewc, drzeworytnik, modystka, tkacz czy też ludwisarz. Są one także okazją do poznania ciekawych miejsc regionu i spotkań z niezwykłymi Dolnoślązakami!